tin tức-sự kiện

NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tạihội nghị Ban chấp hành lần thứ II (họp từ ngày 20 đến ngày 26 /3/1931), Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian của hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từý nghĩa đặc biệt ấy được sự đồng ý của Bộ chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III(Họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961)đã quyết định lấy ngày26/3/1931là ngày thành lập Đoàn .

Ngay sau khi thành lập,Đoàn TNCS Đông Dươngđã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người ĐVTN cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước kẻ thù:“ Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”.

Tác giả: TVT

Xem thêm