tin tức-sự kiện

PCCM TUẦN 3- NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

Trường THCS Đạo Lý

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tổ khoa học xã hội từ Tuần 3( 06 /9/2017) đến Tuần … ( … / … /2017 )

( 01 trang )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

1

Nguyễn Thị Hà

12-10-1979

x

Huyện

CĐSP văn

ĐHSP văn

Văn 6A(4) +Văn 9A(5) +TCV9ABC(3) + TCV 6AB (2 )+ Sử 9B(1).

15

CNh9A(4,5); TKHĐ(2); TP(1) BDHSG Văn 9, Văn 6 (4);

22,5 (26,5)

2

Vũ Thị Huệ

14-08-1978

x

Huyện

CĐSP văn

ĐHSP văn

Văn 8C(4) +Văn 9C(5) +CD9ABC(3)+ +CD8ABC(3)+ CD7ABC(3) + CD 6AB(2);

20

CNh9C (4,5); BDHSG Văn8 (2).

24,5 (26,5)

3

Cao Văn Đĩnh

17-06-1981

x

Tỉnh

CĐSP văn

ĐHSP văn

Văn 9B, 8B(9) + Biệt phái Phú Phúc (8)

17

P.TPTĐ(5) BDHSG Địa 8,9 (4)

22 (26)

4

Lê Hồng Khanh

13-11-1978

Trường

CĐSP văn

CĐSP văn

Văn 8A,7C(8) +Sử 8ABC(6)+Sử 7C(2) + Sử 6AB(2) +TCV 8ABC(3) +Sử 7AB(4)

25

25

5

Phan Đức Cương

27-9-1976

x

Huyện

CĐSP Văn-Địa

ĐHSP Văn

Văn 7AB,6B(12)+TCV 7ABC(3) + Biệt phái Nhân Hòa (8)

23

BDHSG Văn 7(2)

23

(25)

6

Trần Thị Xiêm

30-01-1983

Trường

CĐSP Sử -Địa

CĐSP Sử -Địa

Địa 7ABC(6) +Sử 9AC(2) + Địa 6AB(2) +Địa 9ABC(6)+ Địa 8ABC (3)

19

CNh 7A (4,5)

BDHSG Sử 8 BDHSG Sử 9(4)

23,5 (27,5)

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

13-11-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 8ABC(9) + Biệt phái Chính Lý ( 12)

21

BDHSG Anh 6,7 (4)

21 (25)

8

Nguyễn Thị Bích Duyên

03-10-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 7ABC(9) + T.Anh 9ABC(9) T.Anh6AB(6)

24

BDHSG Anh 8,9 (4)

24 (28)

9

Nhạc ( BL)

Nhạc 8ABC(3) +Nhạc 7ABC(3)

Nhạc 6AB (2)

8

8

8

TỔ PHÓ

Đạo Lý, ngày 31 tháng 8 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

Trương Ngọc Huỳnh

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018

Trường THCS Đạo Lý Tổ khoa học tự nhiên từ Tuần 3 ( 06 /9/2017) đến Tuần … ( … / … /2017 )

( 02 trang )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

1

Phạm Ngọc Tuấn

17-09-1975

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán

Hướng nghiệp 9ABC

0,75

Hiệu trưởng

19

2

Trương Ngọc Huỳnh

25-06-1980

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 7A(4) + TCT9A(1)

5

Hiệu phó

CNTT(1)

CTCĐ(3)

25

3

Lương Thị Châm

08-10-1971

x

Huyện

CĐSP Toán

ĐHSP Toán

Toán 7B,7C (8) + TC Toán7ABC(3) MT7ABC(3) + Lý 7ABC(3).

17

CNh 7B(4,5) TTCM(3); BDHSG Toán7(2)

24,5 (26,5)

4

Vũ Tuấn Đạt

20-01-1983

x

Trường

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

ĐI HỌC LỚP SQ DỰ BỊ TỪ 05/9 ĐẾN HẾT THÁNG 11/ 2017

5

Nguyễn Duy Thanh

08-10-1978

x

Trường

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 9AC(8) + Toán 6B(4) + TCT 9BC(2) + MT-AN 9ABC(3) + Sinh 6AB(4).

21

CNh 6B(4,5)

25,5

6

Đinh Thị Minh Yến

08-02-1985

Huyện

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 9B, 8A(8) + Lý 9ABC(6) + Lý 8ABC(3) + MT 8A(1)

18

CNh 9B (4,5);

BD VLý 9(2).

BDHSG Toán9(2)

22,5 (26,5)

7

Phạm Thị Thùy Dương

28-08-1979

Huyện

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 8BC,6A(12) + TCT 8ABC(3) + TCToán 6AB(2) + MT8BC(2)

19

CNh 8B(4,5);

BD HSG Toán 8, Toán 6 (4)

23,5 (27,5)

8

Trương Thị Hiền

30-01-1979

x

Huyện

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Hóa

Hoá 8A, 8B, 8C(6) + Sinh 9BC(4) + + Biệt phái Công Lý( 8)

18

CNh8A(4,5); BDHSG Hóa8, Sinh 9(4)

22,5 (26,5)

9

Vũ Quang Bích

14-04-1981

x

Tỉnh

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Sinh

Hoá 9ABC(6) + Sinh 8ABC(6) +Sinh7BC(4)+ Sinh 9A(2)

18

P.TPĐ(4)

CNTT(1);TPCM(1)

BDHóa9,Sinh8 (4)

24

(28)

10

Nguyễn Thị Yến

21-08-1986

Huyện

CĐSP Sinh KTNN

CĐSP Sinh KTNN

Biệt phái Chính Lý 100%

11

Trần Thị Thanh Nhàn

11-06-1976

x

Trường

CĐSP KTCN

ĐHSP KTCN

CNghệ 7ABC(4,5) + CNghệ 8ABC(4,5) + MT6AB(2)+ Sinh 7A(2)

13

CNh 8C (4,5)

GDTX(9)

26,5

12

Nguyễn Hồng Thái

25-05-1974

x

Huyện

CĐSP KTCN

ĐHSP KTCN

CNghệ 6AB(4) + CNghệ 9ABC(3) + TD6AB(4) + Lý 6AB(2).

Biệt phái Bắc Lý (8)

21

CNh 6A(4,5)

25,5

13

Bùi Hồng Quân

02-03-1983

Trường

CĐSP KTCN

CĐSP KTCN

TD 8ABC, 9ABC,7ABC (18)

18

CNh 7C(4,5);

BDHSG TDTT(4)

22,5 (26,5)

11

TỔ TRƯỞNG

Đạo Lý, ngày 31 tháng 8 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Châm

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: thcsdaoly

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3