tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI-14-15
Trường THCS Đạo Lý
Năm học 2014 - 2015
Học kỳ 1
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2014
TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn S.tiết thực dạy Tổng
Tổ KHXH
1 Nguyễn Thị Ngọc Hà TT,HSGV8 Văn (8A, 8B) + TC Văn (8A, 8B) + CD (8A,8B,8C) 13 18
2 Nguyễn Thị Tỉnh HSGV7 Văn (7A,6B) + TC Văn (6B,7A) + GDCD (6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C) 16 18
3 Vũ Thị Huệ HSGV9 Văn (9B,8C) + TC Văn (8C,9B)+Địa (7A,7B, 7C) + CD (9A,9B) 19 21
4 Cao Văn Đĩnh HSGĐ8,9 Văn (6C) + TC Văn (6C) + Địa (6A,6B, 6C,8A,8B,8C,9A, 9B) 15,5 19,5
5 Lê Hồng Khanh HSGSử8 7B Văn (7C, 7B) + TCVăn (7C, 7B) + Sử( 8A,8B, 8C) 18 20,5
6 Nguyễn Thị Hà HSGV6 ,BD Sử 9 Văn (6A, 9A) + TC Văn (6A, 9A) +Sử ( 9A, 9B,6A, 6B, 6C) 18 20
7 Nguyễn Văn Lai GDTX Sử (7A,7B, 7C) 6
8 Nguyễn Thị Hằng HSGA6,9 T.Anh (7A, 7B, 7C, 8A, 8B) 15 19
9 Nguyễn Thị Bích Duyên HSGA7,8 T.Anh (6A, 6B, 6C, 9A, 9B, 8C) 16 20
Trường THCS Đạo Lý
Năm học 2014 - 2015
Học kỳ 1
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Thực hiện từ ngày 15 tháng 09 năm 2014
Tổ KHTN
TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết thực dạy Tổng
1 Trương Ngọc Huỳnh Toán mạng Toán (6A) 4 6
2 Lương Thị Châm HSGT7,TT Toán (7A, 7B) + TC Toán (7A, 7B) + MT (7A, 7B,7C) 13 18
3 Vũ Tuấn Đạt CNTT,HSGL9 9A Toán (6B, 9A) + TC Toán (6B, 9A) + Lý (9B) 12 19
4 Nguyễn Duy Thanh HSGT9 7C Toán (7C, 9B) + TC Toán (7C, 9B ) + MT (9A, 9B) + Nhạc (7C) 12 18
5 Lương Thị Thùy HSGT6 6C Toán (6C) + TC Toán (6A,6C) + MT (6A, 6B, 6C) 9 15
6 Trương Thị Hiền HSGH9 7A Hoá (9A, 9B) +Sinh (7A, 7B, 7C) + Nhạc (7A,7B) 12 18
7 Vũ Quang Bích HSGH8,TQ 8A Hoá (8A, 8B, 8C) + Sinh (6A, 6B, 6C) 12 19
8 Nguyễn Thị Yến HSGS9,S8 9B Sinh (8A, 8B, 8C, 9A, 9B) 10 18
9 Trần Thị Thanh Nhàn 6B CNghệ (6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 9A, 9B) + MT (8A, 8B, 8C) 14,5 17,5
10 Nguyễn Hồng Thái 6A CNghệ (6A, 8A, 8B, 8C) 7,5 11,5
11 Nguyễn Thị Lan HSGL8 TPT Lý ( 8A, 8B, 8C, 9A) + Lý (6A,6B, 6C) 8 19,5
12 Bùi Hồng Quân HSGTDTT Thể (7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 9A, 9B, 8C) 16 18
Dương THTT 8B Toán (8B) + TCT(8B) + Nhạc (6A,6B,6C) + Nhạc (8A,8B,8C) 11 17
13 X Thể (6A, 6B, 6C) 6 6
15 Đinh Thị Minh Yến HSGT8 8C Toán (8A, 8C) + TC Toán (8A, 8C) ;Lý ( 7A,7B,7C) 14 19
Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3