Tin tức : PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN/

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKII- NĂM HỌC 2017-2018

 

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                              BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018

   TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ                                Tổ khoa học tự nhiên từ Tuần 21 ( 08 /1/2018 đến Tuần ... ( ... / ... /2018 ) 

                                                      ( 02 trang )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên        ( x)

GVG  cấp

TĐCM đào tạo, môn   ban đầu

TĐCM đào tạo, môn   hiện nay

            Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

1

Phạm Ngọc Tuấn

17-09-1975

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán

Hướng nghiệp 9ABC

0,75

Hiệu trưởng

 

19

2

Trương Ngọc Huỳnh

25-06-1980

x

 Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 7A(4)

4

Hiệu phó

 

19

3

Lương Thị Châm

08-10-1971

x

 Huyện

CĐSP Toán

ĐHSP Toán

Toán 7B,7C (8) + TC Toán7ABC(3) + MT7B(1)

12

TTCM(3);

CNh7B(4,5) BDHSG Toán7(2)

21,5     

4

Vũ Tuấn Đạt

20-01-1983

x

Trường

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 9C,8C (8) + Lý 8ABC(3) + Lý 6AB(2) +Lý 7ABC(3).

16

CNh8C(4,5);       

BDHSG Vật Lý 8(2)

22,5   

5

Nguyễn Duy Thanh

08-10-1978

x

Trường

CĐSP Toán Tin

ĐHSP  Tin

Toán 9A(4) + TCT9ABC(3) + MT-AN 9ABC(3) + CNg6AB(4) + Sinh6B(2) MT8C(1).

17

CNh 6B(4,5);

21,5

6

Đinh Thị Minh Yến

08-02-1985

 

 Huyện

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 9B, 8A(8) + Lý 9ABC(6)  + MT8A(1).  

15

CNh 9B (4,5);

19,5

7

Nguyễn Thị Hương

03 -2 -1969

 

Huyện

CĐSP Toán

CĐSP Toán

Toán 6B(4) +TCT6AB(2) + Nhạc 6B(1) + CNghệ 7ABC(6) + Sinh 7AC(4).

17

CNh7C(4,5);

21,5

8

Phạm Thị Thùy Dương

28-08-1979

 

 Huyện

CĐSP Toán Tin

ĐHSP  Tin

Toán8B,6A(8) + TCT 8ABC(3) + Sinh 6A(2) + MT8B(1).

14

CNh 8B(4,5);

BD HSG Toán 6,8(4)    

22,5  

9

Trương Thị Hiền

30-01-1979

x

 Huyện

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Hóa

 Sinh 9ABC(6) + Hoá 8ABC(6) 

   

12

TPĐ(8)

BDHSG Hóa8(2)

20

  (22)  

10

Vũ Quang Bích

14-04-1981

x

Tỉnh

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Sinh

Hoá 9ABC(6) +  Sinh8ABC(6)+ Sinh 7B(2).      

14

CNh8A(4,5);TP(1);BDHSG Hóa9(2)

BDHSG Sinh8

19,5            ( 21,5)

11

Trần Thị Thanh Lan

09-02-1985 

 

Trường

CĐSP Sinh KTNN

CĐSP Sinh KTNN

 

 

 

 

12

Nguyễn Hồng Thái

25-05-1974

x

 Huyện

CĐSP  KTCN

ĐHSP  KTCN

TD 6A(2) + CNghệ 9ABC(3) + CNg8ABC(4,5) + Nhạc 6A(1)của Hà .

10,5

PT.GDTX (8)

CNh 6A(4,5);

 23

13

Bùi Hồng Quân

02-03-1983

 

Trường

CĐSP  TDTT

CĐSP  TDTT

Thể 6B,7ABC,8ABC,9ABC(20). 

20

BDHSG TDTT (2)

20

(22)

  TỔ TRƯỞNG                                                                                                                                                           

                                                        Đạo Lý, ngày 02 tháng 1  năm 2018                                                  

                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

     

 

                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     
 

 

 

 

     

                                                                     

     
 

   Lương Thị Châm                                                                                                                            

                 

 

           

                              Trương Ngọc Huỳnh

     

 

   

                                    

     
                               

                

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN   TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tổ khoa học xã hội từ Tuần 21( 08 /01 /2018) đến Tuần   (  ... / .../ 2018 ) 

( 01 trang )

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên        ( x)

GVG  cấp

Trình độ  CM đào tạo, môn  

            Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

1

Nguyễn Thị Hà

12-10-1979

x

 Huyện

CĐSP Văn- Sử

ĐHSP Văn

Văn 6A(4) + Văn 9A(5) + TCV 6A,9A(2)+ Nhạc 6A(1)à Thái dạy hộ

12

 CNh 9A( 4,5) TKHĐ(2); TP(1)

BDHSG Văn 6(2)

 19,5

(21,5)

2

Vũ Thị Huệ

14-08-1978

x

 Huyện

CĐSP Văn-CD

ĐHSP Văn

Văn 8BC(8) + Văn 9C(5) +TCV9C(1) + Nhạc 8B(1).

15

CNh9C (4,5); BDHSG Văn8 (2)

21,5  

3

Cao Văn Đĩnh

17-06-1981

x

Tỉnh

CĐSP Văn- Địa

ĐHSP Văn

Văn 9B, 7B(9) + TCV9B,7ABC (3) + Địa 9ABC(3)+ Nhạc 7ABC(3).   

19

BDHSG Văn 7(2)

19 (21)

4

Lê Hồng Khanh

13-11-1978

 

Trường

CĐSP Văn Sử

CĐSP Văn

Văn8A,7C(8) +TCV 8ABC(3) +MT 6AB(2)  + MT7AC(2) + Sử 9ABC(6).

21

    

21

5

 Phan Đức Cương

  1976

 

Huyện

CĐSP Văn- Địa

ĐHSP Văn

Văn 7A,6B(8)

 

8

 

8

6

Trần Thị Thu Thủy

28-4-1984

x

Huyện

CĐSP CD-Sử

 

CD9ABC(3)+ CD 8ABC(3)+ Sử 8ABC(3) + Sử 7ABC(6)  + CD6AB(2)+ Sử 6AB(2)

19

 

BDHSG  Sử 8

19

(21)

 

7

Trần Thị Xiêm

30-01-1983

 

Trường

CĐSP Sử -Địa

CĐSP Sử -Địa

Địa 6AB(2) + Địa7ABC(6) + Địa 8ABC (6)

Nhạc 8A(1)

15

  CNh 7A(4,5)

BDHSG Địa 8(2)

 

19,5 (21,5)  

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

13-11-1976

x

 Huyện

CĐSP  T.Anh

ĐHSP T.Anh

 T.Anh 9B(3) + T.Anh 7ABC(9 ) + T.Anh 6AB(6 )

 

18

BDHSG Anh 6,7 (4) 

22

9

Nguyễn Thị Bích Duyên

03-10-1976

x

 Huyện

CĐSP  T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 8ABC(9) + T.Anh 9AC(6) + CD7ABC(3)+  Nhạc 8C(1). 

 19

BDHSG Anh 8(2) 

19 (21)  

 

      TỔ PHÓ                                                                                                                                   

               Đạo Lý, ngày 02 tháng 1  năm 2018        

             KT. HIỆU TRƯỞNG

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 149

Tổng lượng truy cập: 410877