Các thủ tục hành chính

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS ĐINH CÔNG TRÁNG

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

Năm học 2015 – 2016

I.                  Sơ yếu lý lịch:

-         Họ và tên:

-         Ngày sinh:

-         Năm vào ngành:                      Năm về trường ĐCT:

-         Trình độ chuyên môn:

-         Trình độ chính trị:

-         Chức vụ chính quyển:

-         Chức vụ đoàn thể:

II.               Nhiệm vụ được giao:

1.     Chuyên môn:

-         Môn dạy, lớp dạy:

-         Bồi dưỡng HSG:

2.     Công tác khác:

-         Chủ nhiệm lớp:

-         Công tác Đoàn, Đội:

-         Các nhiệm vụ khác ( Phổ cập, Kiểm định, Khảo thí, CNTT, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, phụ trách các cuộc thi, các phong trào,…. )

III.           Chỉ tiêu đăng ký:

1.     Thực hiện nề nếp chuyên môn:

2.     Kết quả giảng dạy:

a.     Chất lượng đại trà: (HKI, CN theo lớp)

b.     Chất lượng HSG:

Khối 9 (theo giải cá nhân):

Khối 6, 7, 8 (theo thang điểm: từ 17 điểm trở lên; từ 15 điểm đến dưới 17 điểm; tử 12 đến đươi 15 điểm; từ 10 đến dưới 12 điểm)

3.     Các cuộc thi khác:

-         Thi GVCN giỏi:

-         Thi Giáo viên dạy giỏi:

-         Thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn:

4.     Hội thảo:

5.     Công tác khác:

6.     Đề tài khoa học, SKKN (tên SKKN, cấp huyện/tỉnh/quốc gia):

7.     Thi đua:

-         Xếp loại công chức:

-         Danh hiệu thi đua (LĐTT/CSTĐ):

-         Danh hiệu công đoàn viên (CĐVXS/CĐVSX tiêu biểu):

Thanh Liêm, ngày   tháng   năm 2015

                   Người đăng ký

data/9774836700685772419/thongbao/B%E1%BA%A3n%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20%281%29.doc

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 32

Tổng lượng truy cập: 200716