Bạn cần biết

Danh sách tuyển sinh lớp 6 năm 2016-2017
" PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ" TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ
TT Họ,  đệm Tên Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ          Nơi ở hiện nay Đăng kí hộ khẩu Ghi
 chú
Thôn

HK
tạm trú
HK
thường trú
1 Đinh Thị Minh Ánh 16/03/2005 Đinh Văn Quyết Nguyễn Thị Hồng Tâm Thôn 4   Đinh Xá    Đinh Xá  
2  Trịnh Gia Bảo 21/12/2005 Trịnh Văn Phú Nguyễn Thị Thảo Thôn 4   Đinh Xá    Đinh Xá  
3 Nguyễn Hoàng Mai Chi 6/10/2005 Nguyễn Nhớ Huệ Trần Thị Hòa Thôn 3   Đinh Xá    Đinh Xá  
4 Cao Đức Chung 1/1/2005 Cao Văn Chí Trần Thị Nhiên Thôn 1   Đinh Xá    Đinh Xá  
5 Nguyễn Lê Duẩn 22/07/2005 Nguyễn Văn Điệp Nguyễn Thị Thư Thôn 2   Đinh Xá    Đinh Xá  
6 Trịnh Thị Hoa 30/01/2005 Trịnh Văn Tuấn Nguyễn Thị Đông Thôn 2   Đinh Xá    Đinh Xá  
7 Ngô Xuân Hiếu 24/10/2005 Ngô Văn Hưng Trịnh Thị Quỳnh Thôn 1   Đinh Xá    Đinh Xá  
8 Lê Đức Huy 16/05/2005 Lê Văn Thi Nguyễn Thị Thiệp Thôn 2   Đinh Xá    Đinh Xá  
9 Ngô Việt Hưng 3/4/2005 Ngô Văn Dũng Nguyễn Thị Tân  Thôn 2   Đinh Xá    Đinh Xá  
10 Phạm Tiến Hữu  3/9/2005 Phạm Văn Hiếu Phạm Thị Lanh Thôn 4   Đinh Xá    Đinh Xá  
11 Lê Bảo Khanh 11/11/2005 Lê Công Cơ Nguyễn Thị Hương Thôn 2   Đinh Xá    Đinh Xá  
12 Ngô Bảo Khánh 4/9/2005 Ngô Văn Thuận Vũ Thị Hà Thôn 2  Đinh Xá    Đinh Xá  
13 Trần Văn  Khoa 6/6/2005 Trần Văn Cương Đinh Thị Lập  Thôn 4   Đinh Xá    Đinh Xá  
14 Nguyễn Hoàng Khôi 10/11/2005   Nguyễn Thị Tư  Thôn 2   Đinh Xá    Đinh Xá  
15 Cao Thị Lộc 20/06/2005 Cao Văn Sơn Nguyễn Thị Lan  Thôn 1   Đinh Xá    Đinh Xá  
16 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/2/2005 Nguyễn Văn Quyến Nguyễn Thị Lý  Thôn 3   Đinh Xá    Đinh Xá  
17 Phạm Quốc Nam 29/11/2005 Phạm Văn Bình Trần Thị Quế   Thôn 1   Đinh Xá    Đinh Xá  
18 Đinh Đức Tĩnh 30/03/2005 Đinh Văn Tân Trần Lê Phượng  Thôn 4   Đinh Xá    Đinh Xá  
19 Phạm Văn 16/10/2005 Phạm Văn Tân Cao Thị Đức  Thôn 1   Đinh Xá    Đinh Xá  
20 Trịnh Thị Tươi 4/12/2005 Trịnh Văn Báu Trịnh Thị Hội  Thôn 3   Đinh Xá    Đinh Xá  
21 Vũ Trần Công Thành 15/6/2005 Vũ Văn Sinh Trần Thị Lý  Thôn 5   Đinh Xá    Đinh Xá  
22 Trịnh Thị Thắm 4/12/2005 Trịnh Văn Báu Trịnh Thị Hội  Thôn 3   Đinh Xá    Đinh Xá  
23 Lã Quốc Thọ 1/3/2005 Lã Văn Phú Trần Thị Chiến  Thôn 1  Đinh Xá    Đinh Xá  
24 Nguyễn Thị Thoa 25/04/2005 Nguyễn Văn Hiến Phạm Thị Thơm  Thôn 1  Đinh Xá    Đinh Xá  
25 Ngô Thị Yến 1/5/2005 Ngô Văn Sử Đinh Thị Liên   Thôn 2   Đinh Xá    Đinh Xá  
26 Vũ Lan Anh 6/4/2005 Vũ Đức Mạnh Trần Minh Hồng   Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
27 Trịnh Quỳnh Anh 13/07/2005 Trịnh Văn Hậu Lê Thị Quỹ  Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
28 Nguyễn Việt Anh 16/04/2005 Nguyễn Văn Toản Nguyễn Thị Dung Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
29 Vũ Thị Ngọc Ánh 1/1/2005 Vũ Trọng Giáp Lê Thị Hường Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
30 Trịnh Thanh Bình 23/12/2005 Trịnh Anh Tiến Trần Thị Phượng Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
31 Nguyễn Thị Thu Bình 5/9/2005 Nguyễn Văn Quý Trịnh Thị Thu Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
32 Nguyễn Tấn Dũng 10/4/2005 Nguyễn Tấn Anh Nguyễn Thị Vui Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
33 Nguyễn Trọng Dũng 2/7/2005 Nguyễn Trọng Khánh Nguyễn Thị Bích Thảo Thôn 5   Đinh Xá    Đinh Xá  
34 Quyền Thị Hiền Duyên 27/07/2005 Quyền Đình Việt Trần Thị Hồng Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
35 Nguyễn Thành Đạt 4/8/2005 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Mừng Thôn 5   Đinh Xá    Đinh Xá  
36 Nguyễn Văn  Đông 26/02/2005 Nguyễn Văn Điều Trịnh Thị Hoa Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
37 Nguyễn Đức Hiếu 27/03/2005 Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thị Quy Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
38 Phạm Trung Hiếu 16/06/2005 Phạm Văn Hải Lê Thị Ngọc Ánh Thôn 7   Đinh Xá    Đinh Xá  
39 Nguyễn Văn Hùng 17/02/2005 Nguyễn Văn Cẩn Hoàng Thị Duyền Thôn 7   Đinh Xá    Đinh Xá  
40 Trần Thị Huyền 15/09/2005 Trần Văn Minh Đào Thị Huệ Thôn 5   Đinh Xá    Đinh Xá  
41 Tạ Hỷ Hưng 4/4/2005 Tạ Văn Sơn Trịnh Thị Huyền Thôn 6 -  Đinh Xá    Đinh Xá  
42 Trần Quốc Khởi 1/9/2005   Trần Thị Hợp Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
43 Trịnh Phương Linh 11/7/2005 Trịnh Văn Hải Trần Thị Thủy Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
44 Lê Kim Long 20/10/2005 Lê Kim Quang NguyễnThị Phương Hạnh Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
45 Trịnh Thành Long 30/07/2005 Trịnh Văn Khôi Phạm Thị Quyết Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
46 Trịnh Văn Mạnh 8/12/2005 Trịnh Văn Long Vương Thị Thu Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
47 Nguyễn Đức Nam 4/10/2005 Nguyễn Văn Hà Vũ Thị Thư Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
48 Đinh Thị Phượng 14/07/2005 Đinh Viết Tuân Lê Thị Thái Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
49 Trịnh Tuấn Quang 9/1/2005 Trịnh Văn Thành Trần Thị Thủy Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
50 Trần Tấn Tài 23/07/2005 Trần Văn Tâm Phạm Thị Thủy Thôn 5   Đinh Xá    Đinh Xá  
51 Nguyễn Trọng  Tấn 10/5/2005 Nguyễn Văn Tú Trần Thị Thủy Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
52 Nguyễn Chí Thanh 28/07/2005 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Phượng Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
53 Trịnh Thị Tuyển 13/07/2005 Trịnh Hưng Tuyến Bùi Thị Hiền Thôn 6   Đinh Xá    Đinh Xá  
54 Nguyễn Quốc Anh 11/1/2005 Nguyễn Hữu Tuân Nguyễn Thị Hoa Thôn 8   Đinh Xá    Đinh Xá  
55 Nguyễn Hoàng Anh 4/12/2005 Nguyễn Văn Thanh Đỗ Thị Loan Thôn12    Đinh Xá    Đinh Xá  
56 Đinh Ngọc Anh 28/03/2005 Đinh Phú Dũng Quyền Thị Ngát Thôn 10  Đinh Xá    Đinh Xá  
57 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/05/2005 Nguyễn Tiến Khoa Đinh Thị Huấn Thôn 9   Đinh Xá    Đinh Xá  
58 Nguyễn Thị Bình 6/10/2005 Nguyễn Duy Hưng Lương Thị Mai Thôn 12   Đinh Xá    Đinh Xá  
59 Nguyễn Thị Kim Chung 1/11/2005 Nguyễn Bá Tài Ngô Thị Yến Thôn 11   Đinh Xá    Đinh Xá  
60 Đỗ Thành Đạt 28/07/2005 Đỗ Văn Lợi Đỗ Thị Thắng Thôn 12    Đinh Xá    Đinh Xá  
61 Nguyễn Văn Đức 24/01/2005 Nguyễn Văn Thuận Lại Thị Thanh Giang Thôn 11    Đinh Xá    Đinh Xá  
62 Đỗ Trường Giang 5/7/2005 Đỗ Văn Trường Nguyễn Thị Hoa Mai Thôn 12   Đinh Xá    Đinh Xá  
63 Nguyễn Thị Minh Hằng 9/12/2005 Nguyễn Hữu Thông Trần Thị Thu Thôn 9   Đinh Xá    Đinh Xá  
64 Phạm Thị Thu Hằng 7/4/2005 Phạm Minh Liên Quyền Thị Chi Thôn 7   Đinh Xá    Đinh Xá  
65 Quyền Thị Huệ 4/4/2005 Quyền Đình Vinh Nguyễn Thị Thúy Thôn 8   Đinh Xá    Đinh Xá  
66 Phạm Ngọc Huyền 5/1/2005 Phạm Văn Thanh Trịnh Thị Huệ Thôn 7   Đinh Xá    Đinh Xá  
67 Nguyễn Thanh Huyền 11/9/2005 Nguyễn Hữu Thắng Quyền Thị Hương Thôn 10   Đinh Xá    Đinh Xá  
68 Đỗ Thúy Hiền 21/06/2005 Đỗ Hồng Linh Vũ Thị Tứ Thôn 12  Đinh Xá    Đinh Xá  
69 Nguyễn Đông Huy 29/03/2005 Nguyễn Thế Lợi Đào Thị Thoa Thôn 11    Đinh Xá    Đinh Xá  
70 Cao Thị Lành 12/1/2005 Cao Viết Tán Bạch Thị Tân Thôn 11    Đinh Xá    Đinh Xá  
71 Ngô Khánh Linh 27/04/2005 Ngô Văn Thìn Quyền Thị Sang Thôn 10   Đinh Xá    Đinh Xá  
72 Quyền Ngọc Linh 20/06/2005 Quyền Đình Mậu Cao Thị Thủy Thôn 9   Đinh Xá    Đinh Xá  
73 Mai Thùy Linh 9/4/2005 Mai Kim Chiến Ngô Thị Hương Thôn 9   Đinh Xá    Đinh Xá  
74 Quyền Hồng Lụa 3/11/2005 Quyền Đình Tuấn Nguyễn Thị Hương Thôn 10   Đinh Xá    Đinh Xá  
75 Quyền Thanh Nam 2/8/2005 Quyền Đình Hiến Lê Thị Hiến Thôn 10   Đinh Xá    Đinh Xá  
76 Nguyễn Văn Nghĩa 17/04/2005 Nguyễn Hữu Tú Nguyễn Thị Huyền Thôn 9   Đinh Xá    Đinh Xá  
77 Đỗ Thị Thanh Nhàn 4/9/2005 Đỗ Văn Lộc Hoàng Thị Thu Thôn 12   Đinh Xá    Đinh Xá  
78 Nguyễn Thị Thùy Nhung 29/03/2005 Nguyễn Hữu Hoan Trần Thị Sinh Thôn 9   Đinh Xá    Đinh Xá  
79 Mai Nho Hoàng Phúc 5/11/2005 Mai Hoàng Ánh Bùi Thị Hồng Hạnh Thôn 9   Đinh Xá    Đinh Xá  
80 Cao Phương Thảo 17/6/2005 Cao Viết Thanh Quyền Thị Thu Phương Thôn 11   Đinh Xá    Đinh Xá  
81 Đỗ Văn  Tôn 22/10/2005 Đỗ Văn Toản Cao Thị Thúy Thôn 12   Đinh Xá    Đinh Xá  
82 Nguyễn Văn Tây 28/01/2005 Nguyễn Viết Biển Nguyễn Thị Mừng Thôn 8   Đinh Xá    Đinh Xá  
83 Nguyễn Thị Trang 2/4/2005 Nguyễn Văn Khôi Nguyễn Thị Hoài Thu Thôn 8   Đinh Xá    Đinh Xá  
84 Đỗ Thị  Uyên 29/01/2005 Đỗ Văn Thắm Đỗ Thị Lục Thôn 12   Đinh Xá    Đinh Xá  
85 Cao Văn  Vỹ 1/12/2005 Cao Văn Vị Vũ Thị Yến Thôn 12   Đinh Xá    Đinh Xá  
86 Lã Thị Thu Trang 29/12/2004 Lã Văn Tiên Nguyễn Thị Báu   Thôn 4   Đinh Xá    Đinh Xá  
87 Trần Xuân  Lộc 13/4/2005 Trần Văn Dũng Phạm Thị Chiều Thôn 1 Đinh xá    Đinh Xá  
88 Nguyễn Đức  Chiến 27/6/2005 Nguyễn Văn Hùng Trần Thị Hằng Thôn 1  Đinh xá    Đinh Xá  
89 Nguyễn Trường  Giang 17/10/2005 Nguyễn Văn Tươi Phạm Thị Huyền Thôn 1 Đinh xá    Đinh Xá  
90 Trần Thị Mỹ  Hoa 20/01/2005 Trần Văn Cường Phạm Thị Tươi Thôn 2 Đinh xá    Đinh Xá  
Phủ Lý, ngày 29  tháng 6  năm 2016                                                       Đinh Xá, ngày 29  tháng 6  năm 2016                                                    
Q.TRƯỞNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
         Nguyễn Thị Ngà  Đào Anh Tuấn

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị