Bạn cần biết

DANH SÁCH COI THI KÌ I NĂM 2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ
TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ
          DANH SÁCH PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
        KHỐI 9
TT Họ và tên Trường (dạy) Chuyên Môn Trường đi coi Ghi chú
1 Đan Thị phương THCS Đinh Xá Tiếng Anh THCS Trần Quốc Toản x
2 Quách Thị Hoa Bắc THCS Đinh Xá Lịch sử-GDCD THCS Trần Quốc Toản  
3 Lê Trí Hiếu THCS Đinh Xá Thể dục THCS Trần Quốc Toản  
4 Đỗ Thị Huệ THCS Đinh Xá Văn- Địa THCS Trần Quốc Toản  
5  Nguyễn Thị Thu Thảo THCS Đinh Xá Sử-GDCD THCS Trần Quốc Toản x
6 Trần Minh Hồng THCS Đinh Xá Mỹ Thuật THCS Trần Quốc Toản  
7 Quyền Đình Trường THCS Đinh Xá Toán-Lý THCS Trần Quốc Toản  
8 Ngô Thị Nhài THCS Đinh Xá Thể Dục THCS Trịnh Xá  
9 Nguyễn Thị Kim Oanh THCS Đinh Xá Hóa- CN THCS Liêm Tuyền  
10 Đỗ Thị Thư THCS Đinh Xá Văn-GDCD THCS Liêm Tiết  

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị