Bạn cần biết

Hiến máu nhân đạo đợt 2

Đơn vị

Họ và tên

MN Đinh Xá

Ngô Thị Mến

TH Đinh Xá

Quyền Mỹ Hạnh

THCS Đinh Xá

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

THCS Đinh Xá

Nguyễn Thị Thanh Huyền

THCS Đinh Xá

Hoàng Thị Lệ Thu

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị