Bạn cần biết

Hiến máu nhân đạo đợt 2

Đơn vị

Họ và tên

MN Đinh Xá

Ngô Thị Mến

TH Đinh Xá

Quyền Mỹ Hạnh

THCS Đinh Xá

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

THCS Đinh Xá

Nguyễn Thị Thanh Huyền

THCS Đinh Xá

Hoàng Thị Lệ Thu

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị