Bạn cần biết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2016 – 2017
PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ Số: 96/TB - THCS ĐX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đinh Xá, ngày 25 tháng 6 năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2016 – 2017 Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT – BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT – BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Căn cứ Hướng dẫn số 432/PGD ĐT ngày 6/6/2016 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 – 2017, Trường Trung học cơ sở Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 – 2017 như sau: I. Đối tượng và hình phương thức tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh: 1. Đối tượng tuyển sinh: - Độ tuổi: Thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; - Những học sinh có hộ khẩu tại xã Đinh Xá và đã hoàn thành chương trình Tiểu học 2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 3. Hồ sơ dự tuyển(Theo mẫu chung của PGD&ĐT) - Đơn xin xét tuyển(viết theo mẫu - nhà trường sẽ phát cho học sinh khi đến làm hồ sơ dự xét tuyển) - Học bạ cấp Tiểu học (Bản chính) - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ( kèm Bản chính để đối chiếu) - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học II. Lệ phí xét tuyển: 15000đ/học sinh III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ 7giờ 30 ngày 01/7/2016 đến hết 17 giờ 00, ngày 08/7/2016 tại Văn phòng trường Trung học cơ sở Đinh Xá./. HIỆU TRƯỞNG Đào Anh Tuấn

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị