Bạn cần biết

Tập huấn

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC

STT

Họ và tên

Đơn Vị

Chức vụ

Email

9

Đỗ Thị Hoa

THCS Đinh Xá

TPCM

dohoabinhluc77@gmail.com

10

Nguyễn Hùng Minh

THCS Đinh Xá

TPCM

hungminh.edu79@gmail.com

1

Quách Thị Hoa Bắc

THCS Đinh Xá

GV

hongthaihnm@gmail.com

2

Quyền Đình Trường

THCS Đinh Xá

TTCM

dohoabinhluc77@gmail.com

3

Trần Thị Ngọc Ánh

THCS Đinh Xá

GV

ngocanh.edu81@gmail.com

 

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị