Tin tức/(Trường THCS Kim Bình)/VĂN BẰNG-CHỨNG CHỈ/
SỔ GỐC CẤP PHÁT BẰNG TN(2014-2015)

Tác giả: thcskimbinh
http://hanam.edu.vn/data/14068120080248773287/tintuc/files/10.2016/S%E1%BB%94 C%E1%BA%A4P PH%C3%81T B%E1%BA%B0NG T%E1%BB%90T NGHI%E1%BB%86P 2014-2015 (1).pdf

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị