Tin tức/(Trường THCS Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO SỐ LIỆU Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2019

BÁ  

        1. Tổng số CNVCLĐ: 23 người (Trong đó nữ: 16)

        2. Tổng số đoàn viên công đoàn: 23 người (Trong đó nữ: 16)

        3. Trình độ lý luận chính trị: 03 người (Trong đó nữ: 0)

               - Cao cấp, cử nhân : 0 người (Trong đó nữ: 0)

                - Trung cấp: 03người (Trong đó nữ: 0)

               - Sơ cấp: 0 người (Trong đó nữ: 0)

        4. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

               - Tiến sỹ: 0 người (Trong đó nữ: 0)

               - Thạc sỹ: 0 người (Trong đó nữ: 0)

               - Đại học: 12 người (Trong đó nữ: 7)

               - Cao đẳng: 11người (Trong đó nữ: 9)

               - Trung cấp: 0 người (Trong đó nữ: 0 )

               - CNKT bậc 1-3: 0 người (Trong đó nữ: 0)

               - CNKT bậc 4 trở lên: 0 người (Trong đó nữ: 0)

               - Lao động phổ thông: 0 người (Trong đó nữ: 0)

        6. Doanh nghiệp có tổ chức Đảng : 01

        5. Số đảng viên : 12

         Số điện thoại chủ tịch CĐCS: 0912 245 221

                                                            TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

                                                                           CHỦ TỊCH

Tác giả: thcsdinhxa

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị