Tin tức/(Trường THCS Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/Sổ cấp phát bằng TN THCS/
Sổ cấp phát bằng

 

SỔ CẤP PHÁT BẰNG

 

 

Tác giả: NNguyễn Thị Bích Nguyệt

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị