05/12/2014

Bản đồ môn Lịch sử 9

Tác giả: GV: Nguyễn Thị Thủy- THCS Hồng Thủy

05/12/2014

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN

Tác giả: GS Trần Đình Sử

05/12/2014

Để có thể yêu môn văn.

Tác giả: ST

05/12/2014

Cách làm dàn ý một bài văn

Tác giả: ĐH

05/12/2014

Cách học môn lịch sử nhanh và nhớ các sự kiện lâu

Tác giả: ST

05/12/2014

Phương pháp dạy - học tác phẩm văn học

Tác giả: Theo Thầy Đào Ngọc Đệ

23/09/2014

Cách học mới cho học sinh tiểu học

Tác giả: demo

23/09/2014

Mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để góp phần hình thành nhân cách

Tác giả: demo

23/09/2014

Phụ huynh có vai trò quan trọng quyết định kết quả học tập của con

Tác giả: demo

23/09/2014

Nắm đặc điểm học sinh miền núi để làm tốt công tác giáo dục

Tác giả: demo

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị