10/05/2019

Tháng Năm

Tác giả: thcsdinhxa

10/04/2019

Hoa tháng Tư

Tác giả: Đỗ Thị Hoa

10/04/2019

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Tác giả: thcsdinhxa

06/04/2019

BÁO CÁO Các gương điển hình tiên tiên tiến đi đầu trong đổi mới, sáng tạo Quý I năm 2019

Tác giả: thcsdinhxa

06/03/2019

Xuân ca

Tác giả: Đỗ Thị Hoa

06/03/2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Tác giả: thcsdinhxa

06/03/2019

Xuân về

Tác giả: Đỗ Thị Hoa

18/02/2019

BÁO CÁO Các gương điển hình tiên tiên tiến đi đầu trong đổi mới, sáng tạo Quý IV năm 2018

Tác giả: thcsdinhxa

08/02/2019

Giao thừa đón năm Kỷ Hợi, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc Tết gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tác giả: thcsdinhxa

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị