• Địa chỉ: THCS Đinh Xá - TP Phủ Lý
  • Email: thcsdinhxa@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0915625236
TT Thông tin
1
Họ tên: Đào Anh Tuấn
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: daoanhtuannk@gmail.com
Điện thoại: 0915625236
2
Họ tên: Nguyễn Đoàn Hùng
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: nguyendoanhung@gmail.com
Điện thoại: 0915625236

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị