Điểm báo

BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

 

 Số:     /BC-THCSĐS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


          Đọi Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT;

          Thực hiện công văn số 562/SGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018;

         Thực hiện công văn số 69/KH-GD&ĐT ngày 06/6/2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018.

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đọi Sơn xin trân trọng báo cáo kết quả tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Công tác chuẩn bị

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; Thông báo kế hoạch tuyển sinh tới HĐSP nhà trường và phụ huynh học sinh.

- Ra quyết định thành lập ban tuyển sinh

- Gửi kế hoạch tuyển sinh về UBND xã Đọi Sơn.

- Phối hợp với BGH trường Tiểu học Đọi Sơn thông báo kế hoạch tuyển sinh tin tới các bậc phụ huynh lớp 5 qua cuộc họp PHHS lớp 5 cuối năm học.

- Thông báo rộng rãi tới PHHS thông qua hệ thống đài phát thanh của xã; niêm yết công khai tại bảng tin.

II. Triển khai thực hiện kế hoạch

1. Họp các thành viên Ban tuyển sinh thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ.

- Thời gian tuyển sinh ngày từ 16/6/2018.

- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả trẻ sinh năm 2007 trở về trước đã hoàn thành chương trình tiểu học. Ưu tiên tuyển hết những học sinh có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn xã Đọi Sơn.

- Hồ sơ tuyển sinh:

            + Học bạ Tiểu học, GCN hoàn thành chương trình Tiểu học.

            + Bản sao GKS hợp lệ (Kèm theo cam kết về nơi sinh đối với các truờng hợp chưa đủ thông tin)

            + Các loại giấy tờ ưu tiên (Con TB, LS, gia đình chính sách, KT...)

2. Nhận hồ sơ học sinh từ học sinh

III. Kết quả thực hiện: (Tính đến thời điểm ngày 26/6/2018)

1. Tổng số học sinh hoàn thành CTTH tại trường tiểu học Đọi Sơn: 69 (Trong đó số học sinh đến xét tuyển tại THCS Đọi Sơn: 67; 01 học sinh đăng ký xét tuyển tại THCS Đồng Văn; 01 học sinh đi Lào Cai)

2. Số HS học tại trường tiểu học Tiên Phong đến tuyển: 01

3. Số HS học tại trường tiểu học Châu Sơn đến tuyển: 01

4. Tổng số HS đã tuyển sinh 69

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Lưu: VT.                

 

TM. NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng

 

 

                                                 Bùi Thanh Hà

 

Tác giả:

Xem thêm

Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)
VÕ VẬT