Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo.

                                     

                                                                                                             Biểu mẫu 12
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

 TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN


 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

3

 

 

 

 

 

 1

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

3

Hóa

0,5 

 

 

 0,5

 

 

 

 0,5

 

 

0,5 

 

 

4

Công nghệ

0,5

 

 

 0,5

 

 

 0,5

 

 

0,5

 

 

5

Sinh học

1

 

 1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

6

Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 1

 

 

7

Ngữ văn

4

 

 

3,5

0,5

 

 

2

2

 

1

3

 

 

8

Lịch sử

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

 1

 

9

Địa lý

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

10

GDCD

1

 

1

 

 

 

 1

 

 

 1

 

11

Ngoại ngữ

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

12

MT

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Âm nhạc

0,5

 

 

 0,5

 

 

 0,5

 

 0,5

 

 

14

Tin

0,5 

 

 

 0,5

 

 

 0,5

 

 

 

 0,5

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọi Sơn, ngày 01 tháng 8 năm2019
 Thủ trưởng đơn vị
  (Đã ký)


   Bùi Thanh Hà

  

Tác giả:

Xem thêm

Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)
VÕ VẬT