Thông báo

BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017–2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2017–2018
Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT;
Thực hiện công văn số 562/SGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018;
Thực hiện công văn số 69/KH-GD&ĐT ngày 06/6/2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018.
Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đọi Sơn xin trân trọng báo cáo kết quả tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018 như sau:

Tải về

Xem thêm...
Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)
VÕ VẬT