Thông báo

CÔNG VĂN: Số 30/CV-THCSĐS

PHÒNG GD&ĐT TX DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN


Số 30/CV-THCSĐS

V/v hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đọi Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Đọi Sơn

Thực hiện Công văn số 117/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Trường THCS Đọi Sơn yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1/ Phạm vi thời gian:

Giáo viên giao bài tập cho học sinh trong thời gian 2 tuần từ 17/2/2020 đến hết tháng 2 năm 2020

2/ Mức độ kiến thức, năng lực, phẩm chất:

Hệ thống kiến thức trong cả học kỳ I tới thời điểm đã học học kỳ II năm học 2019 - 2020, có thể giao nhiệm vụ tự nghiên cứu, tìm tòi, mở rộng kiến thức mới một cách hợp lý.

3/ Hình thức:

- Giáo viên nhắn tin nội dung yêu cầu các bài tập, câu hỏi, nội dung sẵn có trong Sách hướng dẫn, gửi qua zalo nhà trường để nhà trường nhắn tin nhắn SMS cho PHHS.

- Đưa bài lên website nhà trường những môn học (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, KHKT, KHXH,…) cho học sinh tải về, tự học, tự ôn tập. Giao đồng chí Bùi Mạnh Cường phân công cụ thể giáo viên tiếp tục biên soạn tài liệu tự học và ôn tập theo môn, khối gửi nhà trường để đưa lên website.

- Ngoài ra, giáo viên tích cực giao bài tập qua email hoặc zalo nhóm/lớp/cá nhân học sinh, có yêu cầu thời gian nộp sản phẩm, giáo viên đánh giá kết quả và hồi đáp học sinh (yêu cầu nộp sản phẩm theo zalo cá nhân, không yêu cầu học sinh nộp sản phẩm lên nhóm, tránh tình trạng học sinh lấy bài của nhau để nộp); Khuyến khích giáo viên nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến khác để tương tác giao bài tập cho học sinh.

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa: Giao thêm bài tập phù hợp cho học sinh của mình để tăng cường bồi dưỡng. Ngoài ra, riêng học sinh giỏi khối 9 dự tuyển thi cấp tỉnh, giáo viên phụ trách tích cực trao đổi, thảo luận với giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, cùng tham gia bồi dưỡng học sinh.

4/ Yêu cầu:

- Việc nhắn tin, giao bài, hoàn thành tài liệu đưa lên website: Hoàn tất trước 10h00 ngày 17/2/2020.

- Giáo viên báo cáo kết quả thực hiện bằng hình ảnh minh chứng qua nhóm zalo nhà trường định kỳ vào sáng thứ 2,4,6,Chủ nhật hằng tuần từ 17/2/2020 đến hết tháng 2 năm 2020.

- Đồng chí Phó Hiệu trưởng tổng hợp kết quả báo cáo minh chứng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 để tập hợp báo cáo Phòng GD&ĐT.

Trường THCS Đọi Sơn yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc.

Nơi gửi:

- Như kính gửi,

- Phòng GD&ĐT: Để BC,

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Thanh Hà

Tải về

Xem thêm...
Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)
VÕ VẬT