Tin từ đơn vị khác

Chào mừng ngày 20 - 10

Ngày 02/08/2019 Phòng GD - ĐT huyện Duy Tiên có tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho các CB – NV – GV của toàn huyện bằng hình thức trực tuyến.

 

Nhằm mục đích:

 - Triển khai quán triệt những điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những vấn đề thời sự nổi bật trong thời gian qua.
- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sáng ngày 03/08/2019 các CB – NV – GV của các trường sẽ viết bài thu hoạch gửi về phòng GD                 

                       

 

 

 

 

Tác giả: admin

Xem thêm

Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)
VÕ VẬT