tin tức-sự kiện

THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015
 
Thi đua khen thưởng của trường THCS Đọi Sơn năm học 2014-2015 như sau:
(Kèm theo Quyết định số  3393  /QĐ-UBND ngày 27 /7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên)
smiley Nhà trường: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. (thứ tự 51 trong QĐ)
smiley Về giáo viên:
   - Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở gồm: đ/c Nguyễn Thị Bính - Hiệu trưởng (thứ tự 157 trong QĐ) và đ/c Vũ Văn Trường - Tổng phụ trách Đội (thứ tự 158 trong QĐ).
   - Danh hiệu UBND huyện tặng giấy khen: đ/c Trần Trung Tuyến (thứ tự 121 trong QĐ) và đ/c Ngô Quang Hòa (thứ tự 122 trong QĐ).
   - Danh hiệu Lao động tiên tiến: tất cả các đồng chí giáo viên trong trường (thứ tự từ 1044 đến 1070 trong QĐ).
smiley Về học sinh: (Quyết định và danh sách kèm theo)
   - Danh hiệu học sinh giỏi: 12 học sinh giỏi (có thưởng)
 
   - Danh hiệu học sinh tiên tiến: 18 học sinh tiên tiến (có thưởng)
 
 

PHÒNG GD-ĐT DUY TIÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        SỐ : 03/14-15/KT                                                          Đọi Sơn, ngày 22 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

( Về việc khen thưởng tập thể lớp và học sinh

Năm học 2014 - 2015 )

***************

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

-  Căn cứ  Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

- Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc đánh giá xếp loại học sinh trung học.

- Căn cứ kết quả phấn đấu rèn luyện của học sinh trong  năm học 2014-2015.

- Xét đề nghị của Hội đồng thi đua trường THCS Đọi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:

  - Công nhận 4 tập thể lớp  đạt danh hiệu lớp tiên tiến năm học 2014-2015 gồm  6A; 6B; 7A; 7B ( có danh sách kèm theo )

  - Tặng giấy khen cho 12 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và 18 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2014-2015.

  - Tặng cho 8 học sinh đã đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, học sinh TDTT cấp huyện và tỉnh năm học 2014-2015

  ( Có danh sách kèm theo )

Điều II:

  Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau:

- Thưởng cho lớp xếp thứ nhất 100 000đ, lớp xếp thứ nhì 80 000đ, lớp xếp thứ ba 50 000đ, lớp xếp khuyến khích 40.000đ

- Thưởng cho mỗi học sinh Giỏi toàn diện 30 000đ, mỗi học sinh tiên tiến trị giá 20 000đ.

- Thưởng cho học sinh đã có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh: Giải ba cấp tỉnh 200 000đ; Giải ba và khuyến khích cấp huyện 30 000đ

- Thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào Đội TNTP Hồ Chí Minh mỗi học sinh 30 000đ

( bằng tiền mặt )

Điều III:

   Tổ hành chính quản trị, các thày cô giáo chủ nhiệm lớp, các tập thể và cá nhân học sinh có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                       TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                             Nguyễn Thị Bính

 

       

DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP ĐẠT DANH HIỆU LỚP TIÊN TIẾN

Năm học 2014-2015

( Kèm theo Quyết định số 03/14-15/KT của Hiệu trưởng trường THCS Đọi Sơn ngày 22 tháng 5 năm 2015 )

 

STT

Lớp

Giải

Số tiền

1

Tập thể lớp 7A

Nhất

100 000 đ

2

Tập thể lớp 6B

Nhì

80 000 đ

3

Tập thể lớp 6A

Ba

60 000 đ

4

Tập thể lớp 7B

Khuyến khích

40 000 đ

 

                                                                                       

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

Năm học 2014-2015

( Kèm theo Quyết định số 03/14-15/KT của Hiệu trưởng trường THCS Đọi Sơn ngày 22 tháng 5 năm 2015 )

 

STT

Họ và tên

Lớp

Môn

Giải

Số tiền

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

9A

Ngữ văn

Ba cấp tỉnh

200 000 đ

2

Vũ Thị Hoài Phương

6B

Ngữ văn

KK cấp huyện

30 000 đ

3

Bùi Lương Hà An

7B

Toán

KK cấp huyện

30 000 đ

4

Trần Việt Thu

7B

Tiếng Anh

KK cấp huyện

30 000 đ

5

Trần Thị Thùy

8B

Hóa học

KK cấp huyện

30 000 đ

6

Phạm Trung Kiên

9A

Vật lý

KK cấp huyện

30 000 đ

7

Dương Thúy Huyền

7B

TDTT

Ba cấp huyện

30 000 đ

8

Đinh Thị Ngân Hà

8B

TDTT

Ba cấp huyện

30 000 đ

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Năm học 2014-2015

( Kèm theo Quyết định số 03/14-15/KT của Hiệu trưởng trường THCS Đọi Sơn ngày 22 tháng 5 năm 2015 )

 

STT

Họ và tên

Lớp

Số tiền

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu Trang

9B

30 000 đ

 

2

Lê Thị Nhài

8B

30 000 đ

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Hải Nam

Xem thêm

Em Lê Thị Thuy Dương hoc sinh lớp 7A1 giới thiệu sách qua phần mềm Zoom
Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)