tin tức-sự kiện

THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013-2014
 
I/ ĐỐI VỚI HỌC SINH
 

PHÒNG GD-ĐT DUY TIÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    

        SỐ : 03/13-14/KT                                       Đọi Sơn, ngày 22 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

( Về việc khen thưởng tập thể lớp và học sinh

Năm học 2013 - 2014 )

***************

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

       -  Căn cứ  Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

- Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc đánh giá xếp loại học sinh trung học.

- Căn cứ kết quả phấn đấu rèn luyện của học sinh trong  năm học 2013-2014.

- Xét đề nghị của Hội đồng thi đua trường THCS Đọi Sơn.

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều I:

  - Công nhận 4 tập thể lớp  đạt danh hiệu lớp tiên tiến năm học 2013-2014 gồm  6A; 6B; 8A; 9A ( có danh sách kèm theo )

  - Tặng giấy khen cho 14 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và 91 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2013-2014.

  - Tặng cho 9 học sinh đã đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện năm học 2013-2014

  ( Có danh sách kèm theo )

Điều II:

  Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau:

- Thưởng cho lớp xếp thứ nhất 100 000đ, lớp xếp thứ nhì 80 000đ, lớp xếp thứ ba 50 000đ, lớp xếp khuyến khích 40.000đ

- Thưởng cho mỗi học sinh Giỏi toàn diện 30 000đ, mỗi học sinh tiên tiến trị giá 20 000đ.

- Thưởng cho học sinh đã có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện: Giải nhì 50 000đ; Giải ba 40 000đ; Giải khuyến khích 30 000đ

( bằng tiền mặt )

Điều III:

   Tổ hành chính quản trị, các thày cô giáo chủ nhiệm lớp, các tập thể và cá nhân học sinh có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                         TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

       

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP ĐẠT DANH HIỆU LỚP TIÊN TIẾN

Năm học 2013-2014

( Kèm theo Quyết định số 03/13-14/KT của Hiệu trưởng trường THCS Đọi Sơn ngày 22 tháng 5 năm 2014 )

 

STT

Lớp

Giải

Số tiền

1

Tập thể lớp 6A

Nhất

100 000 đ

2

Tập thể lớp 6B

Nhì

80 000 đ

3

Tập thể lớp 8A

Ba

50 000 đ

4

Tập thể lớp 9A

Khuyến khích

40 000 đ

  

                                                                                         TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                       

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

Năm học 2013-2014

( Kèm theo Quyết định số 03/13-14/KT của Hiệu trưởng trường THCS Đọi Sơn ngày 22 tháng 5 năm 2014 )

 

STT

Họ và tên

Lớp

Môn

Giải

Số tiền

1

Trần Thị Lệ Giang

7A

Anh

Khuyến khích

30 000 đ

2

Phạm Công Khải

8A

Anh

Khuyến khích

30 000 đ

3

Trần Thu Trang

8A

Địa

Khuyến khích

30 000 đ

4

Phạm Thanh Thảo

9A

Văn

Khuyến khích

30 000 đ

5

Trần Thị Thúy

9A

Văn

Khuyến khích

30 000 đ

6

Dương Thúy Huyền

6B

Văn

Ba

40 000 đ

7

Bùi Thị Ngọc Dung

8A

Anh

Ba

40 000 đ

8

Trần Công Quân

9A

Hóa

Ba

40 000 đ

9

Trần Việt Thu

6B

Anh

Nhì

50 000 đ

  

                                                                                         TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                       

 

 

 

 II/ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

NĂM HỌC 2013-2014

( Kèm theo QĐ số 1752/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua Hai tốt năm học 2013-2014)

                                           

I/ TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:

 STT theo QĐ 54 Trường THCS Đọi Sơn

 

II/ CÁ NHÂN:

 1/  Danh sách CSTĐ cơ sở: ( 2 cá nhân )

STT

Số theo QĐ

Giới tính

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

242

Nguyễn Thị Bính

 Hệu trưởng - Trường THCS Đọi Sơn

2

243

Ông

Hoàng Xuân Thuỷ

Giáo viên – Trường THCS Đọi Sơn

 

 

 

 

 

 

2/ Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện: ( 2 cá nhân )

STT

Số theo QĐ

Giới tính

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

242

Ông

Đỗ Đình Viên

Tổ trưởng tổ KHTN-Trường THCS Đọi Sơn

2

243

Bùi Thị Vân Anh

Tổ trưởng tổ KHXH-Trường THCS Đọi Sơn

 

 

 

 

 

 

 

3/  Danh sách Lao động Tiên tiến: ( 20 cá nhân )

STT

Số theo QĐ

Giới tính

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ     

1

1130

Ông

Đỗ Đình Viên

Tổ trưởng tổ KHTN-Trường THCS Đọi Sơn

2

1131

Nguyễn Thị Bính

Hiệu trưởng -  Trường THCS Đọi Sơn

3

1132

Ông

Hoàng Xuân Thuỷ

Giáo viên -  Trường THCS Đọi Sơn

4

1133

Bùi Thị Vân Anh

Tổ trưởng tổ KHXH-Trường THCS Đọi Sơn

5

1134

Chu Thị Thắm

Kế toán -  Trường THCS Đọi Sơn

6

1135

Bùi Thị Thu Hoài

Giáo viên -  Trường THCS Đọi Sơn

7

1136

Ông

Vũ Văn Trường

Tổ phó tổ KHTN-Trường THCS Đọi Sơn

8

1137

Ông

Phạm Lương Quân

Giáo viên  - Trường THCS Đọi Sơn

9

1138

Ông

Trần Hải Nam

Phó hiệu trưởng-Trường THCS Đọi Sơn

10

1139

Ông

Bùi Thanh Hà

Phó hiệu trưởng-Trường THCS Đọi Sơn

11

1140

Ông

Trần Trung Tuyến

Giáo viên - Trường THCS Đọi Sơn

12

1141

Ngô Quang Hoà

Giáo viên -  Trường THCS Đọi Sơn

13

1142

Trịnh Lan Anh

Giáo viên -  Trường THCS Đọi Sơn

14

1143

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên -  Trường THCS Đọi Sơn

15

1144

Ngô Thị Thu Hà

Giáo viên  - Trường THCS Đọi Sơn

16

1145

Hoàng Thị Thu Phương

Giáo viên    - Trường THCS Đọi Sơn

17

1146

Ông

Phạm Văn Huy

Giáo viên  - Trường THCS Đọi Sơn

18

1147

Trần T Minh Nguyệt Phương

Giáo viên -  Trường THCS Đọi Sơn

19

1148

Ông

Phạm Công Huy

Giáo viên -  Trường THCS Đọi Sơn

20

1149

Ông

Lê Thị Thanh Huyền

Giáo viên - Trường THCS Đọi Sơn

 

 

 

Tác giả: Trần Hải Nam

Xem thêm

Em Lê Thị Thuy Dương hoc sinh lớp 7A1 giới thiệu sách qua phần mềm Zoom
Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)