tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC

PHÒNG GDĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 

                                                  Năm học 2018-2019

  Ngoài những nhiệm vụ theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường THCS Đọi Sơn phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo trường và các tổ chuyên môn như sau:

I- HIỆU TRƯỞNG:

- Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường.

- Phụ trách một số hoạt động cụ thể:

          + Công tác chính trị tư tưởng;

          + Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch toàn diện, KH thực hiện chủ đề năm học, KH dạy thêm - học thêm, kế hoạch xây dựng THTT-HSTC, KH thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của nhà trường.

          + Công tác tổ chức cán bộ, tuyển sinh;

          + Tài chính, cơ sở vật chất;

          + Thi đua, khen thưởng;

          + Ký duyệt giáo án của Phó hiệu trưởng;

          + Ký duyệt học bạ khối 9;

          + Báo cáo tháng, học kỳ, cả năm.

          + Tham mưu với chính quyền địa phương về các vấn đề có liên quan;

          + Huy động các nguồn lực XHHGD.

          + Sinh hoạt chuyên môn, dự họp cùng tổ KHXH&NV. Dạy hướng nghiệp.

II - PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

          - Phụ trách các vần đề về chuyên môn hai tổ KHTN và KHXH&NV;

          - Phụ trách công tác phổ cập;

          - Lên thời khoá biểu (các loại);

          - Phụ trách hoạt động Đoàn, Đội;

- Phụ trách công tác Thư viện;

          - Chỉ đạo công tác lao động, trực nhật, trực tuần;

          - Sinh hoạt chuyên môn, dự họp với tổ KHTN;

          - Ký giáo án của Hiệu trưởng, của tổ trưởng các tổ chuyên môn;

          - Ký duyệt học bạ khối 6,7,8;

          - Quản lý công tác chủ nhiệm lớp, nhận xét định kỳ sổ chủ nhiệm;

          - Duyệt sổ điểm lớp hàng tháng, học kỳ, cả năm;

          - Phụ trách công tác kiểm tra troàn diện, kiểm tra hành chính (chuyên đề) của GV;

- Phụ trách báo cáo các thông tin liên quan đến nhà trường trên hệ thống.

- Phụ trách sổ điểm điện tử, kiểm tra thường xuyên 1 lần/tháng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các loại kế hoạch: Phụ đạo HS yếu kém, KH Phổ cập, KH kiểm tra, KH dạy chủ đề tự chọn, KH BDHSG, KH HĐNGLL, KH bồi dưỡng GV;

          - Chỉ đạo, phê duyệt và giám sát việc tổ chức thực hiện KH hoạt động Đoàn, Đội; KH lao động, KH cá nhân của GV.

- Chỉ đạo, kiểm tra, nhận xét và kí duyệt các loại các loại sổ sách về chuyên môn của nhà trường và giáo viên.

          - Hoàn thành các loại văn bản, báo cáo, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ phổ cập và duyệt với cấp trên khi có lịch  .

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công hoặc uỷ quyền.

          - Thường xuyên kiểm tra hòm thư điện tử và xử lý kịp thời các thư có nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

          - Giảng dạy theo chuyên môn đào tạo khi được phân công.(4 tiết/tuần)

          - Phụ trách các cuộc thi của giáo viên và học sinh.

          - Phụ trách trang mạng trường học kết nối. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc GV tham gia sinh hoạt trên trang mạng THKN. Phụ trách CNTT liên quan đến SHCM và tổ chức các hội nghị, hội họp.

III- CÁC TỔ CHUYÊN MÔN:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý, phê duyệt kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ GD&ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, dự giờ, hội thảo, thao giảng, hội giảng; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ GD&ĐT;

- Tham gia đánh giá, xếp loại thi đua các thành viên trong tổ theo tháng, học kỳ và cả năm, đánh giá, xếp loại chuẩn giáo viên, xếp loại công chức cuối năm;

-  Đề xuất hình thức thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên;

- Xây dựng chuyên đề, đề tài nghiên cứu của tổ: ít nhất 3 đề tài hoặc chuyên đề /năm;

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện PPCT, nề nếp chuyên môn theo quy định;

- Ký duyệt giáo án của tổ viên vào sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, đảm bảo ký duyệt trước khi lên lớp 3 ngày. Tổ trưởng ký duyệt giáo án của tổ phó và một số tổ viên; tổ phó ký duyệt giáo án của các tổ viên còn lại theo sự phân công của tổ trưởng;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ 2 lần/tháng với những nội dung thiết thực, có nghị quyết theo quy định, trong đó có thêm nội dung:

+ Lần 1: Bình xét thi đua tháng trước, kiểm tra chéo sổ dự giờ.

+ Lần 2: Kiểm tra chéo việc cập nhật điểm, cơ số điểm trong sổ điểm cá nhân.

* Nhiệm vụ cụ thể của tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn:

         1. Tổ trưởng:

         - Điều hành mọi hoạt động của tổ theo những nhiệm vụ trên và nhiệm vụ khác do BGH phân công.

         - Phân công, giám sát, kiểm tra việc dạy bài giảng điện tử của tổ.

         - Đề nghị và tham gia kiểm tra toàn diện, kiểm tra hành chính (chuyên đề) của GV;

         - Quản lý sổ theo dõi thực hiện chương trình và nề nếp chuyên môn của các tổ viên.

         - Phân công GV phụ trách học sinh tham gia dự thi giải toán trên mạng internet theo khối (với tổ KHTN).

         - Phân công giáo viên phụ trách, tham gia các cuộc thi của giáo viên và học sinh.

         - Tham mưu với BGH về các vấn đề chuyên môn của tổ và các vấn đề khác trong trường.

         - Riêng đ/c Viên phụ trách trang Wed của nhà trường, phụ trách Sổ liên lạc điện tử toàn trường và các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin.

         2. Tổ phó:

         - Thực hiện những nhiệm vụ do tổ trưởng phân công và nhiệm vụ khác do BGH phân công.

         - Giám sát, kiểm tra việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học của các tổ viên. Quản lý sổ thống kê thiết bị dạy học các môn của tổ, sổ theo dõi sử dụng thiết bị dạy học của tổ.

         - Hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện, kiểm tra hành chính (chuyên đề) của GV trong tổ.

­­­­­­­­

IV- TỔ VĂN PHÒNG: Có phân công riêng

                                                                                    Đọi Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bùi Thanh Hà

Tác giả: thcsdoison

Xem thêm

Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)
VÕ VẬT