tin tức-sự kiện

KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Trường THCS Đọi Sơn tổ chức Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 vào ngày 20 tháng 01 năm 2015. Danh sách tập thể cá nhân được khen và thưởng như sau:

                                                

PHÒNG GD-ĐT DUY TIÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             

        SỐ : 01/14-15/KT                          Đọi Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( Về việc khen thưởng tập thể lớp và học sinh học kỳ I

Năm học 2014 - 2015 )

***************

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

 

-  Căn cứ  Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

- Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc đánh giá xếp loại học sinh trung học.

- Căn cứ kết quả phấn đấu rèn luyện của học sinh trong học kỳ I năm học 2014-2015.

- Xét đề nghị của Hội đồng thi đua trường THCS Đọi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:

  - Công nhận 4 tập thể lớp  đạt danh hiệu lớp tiên tiến học kỳ I  năm học 2014-2015 (có danh sách kèm theo)

  - Tặng giấy khen cho 10 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và 18 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ I năm học 2014-2015.

( Có danh sách kèm theo )

Điều II:

  Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau:

- Thưởng cho lớp xếp thứ nhất 50 000đ, lớp xếp thứ nhì 40 000đ, lớp xếp thứ ba 30 000đ, lớp xếp khuyến khích 20 000đ

- Thưởng cho mỗi học sinh Giỏi toàn diện 30 000đ, mỗi học sinh tiên tiến trị giá 20 000đ.

( bằng tiền mặt )

 

Điều III:

   Tổ hành chính quản trị, các thày cô giáo chủ nhiệm lớp, các tập thể và cá nhân học sinh có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                 TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

        DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP ĐẠT DANH HIỆU LỚP TIÊN TIẾN

Học kỳ I - năm học 2014-2015

( Kèm theo Quyết định số 01/14-15/KT của Hiệu trưởng trường THCS Đọi Sơn ngày 16 tháng 1 năm 2015 )

 

STT

Lớp

Giải

Số tiền

1

 

Nhất

50 000 đ

2

 

Nhì

40 000 đ

3

 

Ba

30 000 đ

4

 

Khuyến khích

20 000 ®

 

                                                                             TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Hải Nam

Xem thêm

Em Lê Thị Thuy Dương hoc sinh lớp 7A1 giới thiệu sách qua phần mềm Zoom
Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)