tin tức-sự kiện

ĐIỂM THI NỬA HỌC KỲ II (24 tuần) - NĂM HỌC 2015-2016
STT Họ và tên Khối Lớp Văn Toán Anh Tổng Xếp hạng lớp Xếp hạng khối
1 Nguyễn Xuân An 6 6A 6.5 5.3 3.3 15.1 10 22
2 Dương Thị Ngọc  Ánh 6 6A 5.5 4 2.9 12.4 15 30
1 Trần Thị Lan Anh 6 6B 7 4 5.6 16.6 8 16
2 Đinh Thị Ngọc Bích 6 6B 6.5 8.3 5.9 20.7 2 7
3 Phạm Công Chất 6 6A 3.5 1.8 2.3 7.58 22 41
3 Bùi Thị Kim  Chi 6 6B 6 3.3 4.4 13.7 13 26
4 Trần Văn Chương 6 6A 5 1.8 4.6 11.4 16 33
5 Lê Văn  Cương 6 6A 4.5 4.3 4.4 13.2 14 27
4 Nguyễn Mạnh  Cường 6 6B 5.5 5.8 5.2 16.5 9 17
6 Phạm Thị Dịu 6 6A 7.5 7.3 6.4 21.2 4 5
5 Nguyễn Đức Duy 6 6B 2 0.3 2.8 5.1 24 47
6 Lê Sỹ  Đông 6 6B 4.5 3.3 4.4 12.2 16 31
7 Trần Trung Đức 6 6A 4.5 2.5 3.2 10.2 18 37
8 Nguyễn Duy  Hiển 6 6A 7.5 8 6.3 21.8 2 3
7 Vũ Minh Hiếu 6 6B 5 8.8 5.9 19.7 4 11
8 Trịnh Tuấn Hiếu 6 6B 5.6 7.3 5.8 18.6 6 14
9 Trần Thị Thu Hường 6 6A 5.5 1 4.1 10.6 17 35
9 Lê Thị Hương 6 6B 6 6.3 5.1 17.4 7 15
10 Nguyễn Thu  Hường 6 6B 2.5 1.3 1.4 5.2 23 46
11 Trần Thu Huyền 6 6B 5 2.5 3.0 10.5 19 36
12 Trần Phạm Huỳnh 6 6B 5 2.5 4.4 11.9 17 32
10 Phạm Tuấn Kiệt 6 6A 6 0.3 3.5 9.78 19 38
11 Ngụy Thị Thùy  Linh 6 6A 4.5 4 5.4 13.9 13 25
12 Trần Xuân Linh 6 6A 6 2.8 5.2 14 12 24
13 Trần Thị Thùy Linh 6 6A 6 5.5 4.4 15.9 9 19
14 Đinh Thùy  Linh 6 6A 7.5 7.3 6.6 21.4 3 4
15 Nguyễn Thị Ngọc Linh 6 6A 3 0.3 2.1 5.38 23 44
13 Phạm Thùy Linh 6 6B 7 6.5 6.5 20 3 10
14 Lê Kim Lực 6 6B 2 0.5 2.8 5.26 22 45
15 Chu Thị Hồng Luyến 6 6B 5 5.5 5.8 16.3 10 18
16 Phan Thị Yến Nhi 6 6B 7 4.5 7.2 18.7 5 13
17 Bùi Thị Mai Phương 6 6B 2.5 0.3 3.2 5.96 21 43
16 Trần Minh  Quang 6 6A 2 2.3 3.4 7.7 21 40
17 Phạm Như Quỳnh 6 6A 7.5 6 6.6 20.1 7 9
18 Lê Quang  Sơn 6 6B 5.5 4.5 5.4 15.4 11 20
18 Đinh Văn Thành 6 6A 7 6.8 7.3 21.1 5 6
19 Lê Thị Thanh Thảo 6 6A 7 7.3 7.6 21.9 1 2
20 Lê Sỹ Thông 6 6A 6 3.5 5.2 14.7 11 23
21 Nguyễn Hồng  Thương 6 6A 6.5 6.5 5.9 18.9 8 12
19 Nguyễn Thị Minh Thương 6 6B 4.5 3.3 3.4 11.2 18 34
22 Nguyễn Thị  Thúy 6 6A 7.5 7.3 5.7 20.5 6 8
20 Ngụy Thị Trang 6 6B 7.5 9 7 23.5 1 1
21 Hoàng Hữu  Trung 6 6B 5 2.3 5.4 12.7 15 29
23 Nguyễn Công 6 6A 4 1.3 3.2 8.5 20 39
22 Lê Anh  Tuấn 6 6B 4.5 2.3 6 12.8 14 28
23 Lê Hải Tuân 6 6B 6 5 4.1 15.1 12 21
24 Lê Sỹ Tùng 6 6B 2.5 1 2.8 6.3 20 42
1 Bùi Tuấn Anh 7 7A 3.5 5 4.8 13.3 22 45
2 Trần Tuấn Anh 7 7A 4.5 7.3 5.2 17 10 19
3 Dương Minh Ánh 7 7A 6.5 7.3 6.6 20.4 2 3
4 Đinh Ngọc Ánh 7 7A 5.5 7.5 5.6 18.6 5 8
1 Bùi Thị Kim Anh 7 7B 4.5 7.3 3 14.8 15 30
2 Phạm Thị Vân Anh 7 7B 6 7.3 1.9 15.2 14 27
3 Trần Thị Ngọc Ánh 7 7B 5 5 2.4 12.4 26 53
5 Bùi Nguyên Bắc 7 7A 2 4.8 3.7 10.5 34 66
4 Nguyễn Bá Cần 7 7B 5 5 3.2 13.2 25 48
5 Ngụy Đình Chiến 7 7B 3.5 7.8 3.3 14.6 17 34
6 Nguyễn Đức Chung 7 7A 5 8 4.9 17.9 7 12
7 Lê Văn Công 7 7A 2 5.8 4 11.8 30 57
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 7 7A 4 6.8 2.2 13 24 49
9 Phạm Anh Dũng 7 7A 3.5 7.3 3.1 13.9 19 39
6 Nguyễn Văn Dương 7 7B 3 5 1.9 9.88 35 69
7 Nguyễn Việt  Dũng 7 7B 3 5.3 1.4 9.7 37 72
8 Trần Thị Thùy Dương 7 7B 6.5 7 3.1 16.6 10 20
10 Trần Tuấn Duy 7 7A 4 7 3.4 14.4 18 35
11 Dđinh Văn  Duy 7 7A 2 7.3 3.6 12.9 25 50
12 Phạm Trọng Đà 7 7A 2 7.3 3.3 12.6 27 52
13 Trần Huy  Đắc 7 7A 3.5 7 4.2 14.7 17 33
9 Trần Thị Nga Đào 7 7B 4.5 6 3.3 13.8 21 40
14 Lê Thành Đạt 7 7A 3 6 4.7 13.7 20 41
10 Bùi Tiến Đạt 7 7B 2.5 5.3 2.3 10.1 34 68
15 Tạ Thị Hà Giang 7 7A 3.5 7.3 4.8 15.6 13 24
16 Nguyễn Thị Hương Giang 7 7A 2.5 6.5 4.2 13.2 23 46
11 Phạm Thị  Hằng 7 7B 6 6 2.7 14.7 16 32
17 Trần Thị Hạnh 7 7A 5 9 4.8 18.8 4 6
12 Chu Thị Hiền 7 7B 6.5 7 3.8 17.3 7 16
18 Bùi Minh Hiếu 7 7A 4 7 4.8 15.8 11 22
13 Trần Kim Hiếu 7 7B 5.5 7 3.8 16.3 11 21
14 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 7 7B 6 7 2.3 15.3 12 25
15 Trần Công Hùng 7 7B 2.5 3 1.7 7.22 40 79
16 Lê Đình Hưng 7 7B 5 4 2.4 11.4 28 58
17 Bùi Đình Hưng 7 7B 5 4 1.8 10.8 32 64
19 Bùi Thu Huyền 7 7A 6 7.3 6.6 19.9 3 5
18 Trần Thị Huyền 7 7B 3 5 2.4 10.4 33 67
19 Nguyễn Thị Thu Huyền 7 7B 3 2 2 7.04 41 80
20 Nguyễn Tiến  Khải 7 7A 2 7.3 2.8 12.1 29 56
21 Trần Hữu Khải 7 7A 1 6.3 1.7 8.98 37 75
22 Trần Thị Phương Linh 7 7A 4.5 7.3 3 14.8 15 29
23 Bùi Thị Thùy Linh 7 7A 2.5 5 2.4 9.86 35 71
24 Phạm Thùy Linh 7 7A 3 5 3.2 11.2 32 61
20 Đỗ Thị Phương Linh 7 7B 6 6 3.3 15.3 12 25
21 Lê Thùy Linh 7 7B 5.5 5 2.7 13.2 24 47
22 La Thị Loan 7 7B 6.5 5 2.1 13.6 23 43
25 Phạm Văn Luân 7 7A 5 7 3.8 15.8 12 23
26 Tạ Thị  Luyến 7 7A 3 7.3 2.6 12.9 25 50
23 Trần Quang Minh 7 7B 7 7.5 3.9 18.4 5 11
24 Trần Công Minh 7 7B 4 4 1.9 9.88 35 69
27 Lê Trần Việt  Nga 7 7A 5 7 5.8 17.8 9 14
28 Đinh Thị  Ngà 7 7A 2.5 4 2.6 9.1 36 74
25 Trần Thị Thu  Ngân 7 7B 6.5 7.8 3 17.3 7 16
26 Trần Thị Bích Ngọc 7 7B 7 8 3.7 18.7 3 7
27 Trần Minh Nguyệt 7 7B 5.5 6.8 6.2 18.5 4 9
28 Bùi Thanh  Nhàn 7 7B 4.5 7.3 2.4 14.2 19 37
29 Kiều Thị Hồng Nhung 7 7B 4.5 3 1.9 9.38 38 73
30 Phạm Thị Hồng Nhung 7 7B 6 6 5.4 17.4 6 15
29 Bùi Thanh Phương 7 7A 3 7.3 4.9 15.2 14 27
31 Bùi Thị  Phương 7 7B 4 2 2.5 8.48 39 77
32 Vũ Thị Hoài Phương 7 7B 7.5 9 3.6 20.1 2 4
33 Nguyễn Văn Phương 7 7B 5.5 6 2.9 14.4 18 36
34 Dương Hồng Quân 7 7B 2 2 1.4 5.4 42 82
30 Phạm Thị  Quỳnh 7 7A 2.5 5 3 10.5 33 65
35 Trần Thị Quỳnh 7 7B 5.5 5 1.9 12.4 27 54
31 Lê Hồng Sơn 7 7A 5 7 5.8 17.8 8 13
32 Lê Quang Thắng 7 7A 1.5 3 1.1 5.58 40 81
33 Đinh Trọng Thành 7 7A 2 7.3 4.2 13.5 21 44
34 Nguyễn Thị Thu  Thảo 7 7A 7.5 7.3 6.4 21.2 1 1
35 Bùi Thị Phương  Thảo 7 7A 2.5 6 2.8 11.3 31 59
36 Bùi Thị Thúy 7 7A 3.5 7.3 4 14.8 16 31
36 Trần Thị  Thu 7 7B 6 7 4.3 17.3 9 18
37 Phạm Võ Tòng 7 7B 5 5 3.6 13.6 22 42
37 Bùi Thu  Trang 7 7A 6 5.3 7.2 18.5 6 10
38 Nguyễn Thị Trang 7 7A 2 3.8 1.8 7.56 39 78
39 Trần Xuân Trường 7 7A 2.5 4.5 1.9 8.88 38 76
40 Phạm Văn Tùng 7 7A 1.5 1 2.4 4.86 41 83
38 Trần Thị Tươi 7 7B 4 5 2.1 11.1 30 62
39 Lê Thị Tố Uyên 7 7B 5.5 6 2.6 14.1 20 38
40 Chu Thế Uyên 7 7B 4 4 3.2 11.2 29 60
41 Trần Đại Việt 7 7B 7 7.5 6.5 21 1 2
41 Lê Đức Vượng 7 7A 3 6.5 2.6 12.1 28 55
42 Phạm Long 7 7B 5 4 2 11 31 63
1 Bùi Lương Hà  An 8 8B 6.5 10 7.9 24.4 1 1
1 Nguyễn Tuấn  Anh 8 8A 2 3 4.4 9.4 34 69
2 Chu Thị Minh Ánh 8 8A 6 8.5 7.1 21.6 1 3
3 Đinh Ngọc Tú Chi 8 8A 5.5 8.5 6.6 20.6 3 6
2 Lê Thị Thanh Chi 8 8B 5.5 7 5.9 18.4 6 14
4 Nguyễn Mạnh  Chiến 8 8A 3.5 6 5.8 15.3 17 33
5 Nguyễn Văn  Cương 8 8A 5.5 8.5 5.9 19.9 4 8
3 Lê Sỹ Cường 8 8B 4 7 5.9 16.9 11 23
6 Phạm Chí  Dũng 8 8A 1.5 2 2.7 6.2 37 73
7 Trần Trung  Dũng 8 8A 5 4 4.5 13.5 21 44
8 Tạ Quyền Dương 8 8A 4 4 5.3 13.3 23 47
9 Lê Quảng Đại 8 8A 5.5 7 6.1 18.6 8 13
4 Lê Đức  Đạt 8 8B 5 7 5.3 17.3 10 21
10 Trần Tiến Đạt 8 8A 3.5 6.5 2.2 12.2 25 54
11 Lê Thị Hương Giang 8 8A 4.5 2 2.9 9.4 34 69
12 Trịnh Thị Thu 8 8A 5 4 4.5 13.5 21 44
13 Trần Quang Hải 8 8A 4.5 5 5.9 15.4 15 31
14 Trần Thị Thúy  Hạnh 8 8A 3.5 7 5.1 15.6 14 29
5 Trần Thị  Hằng 8 8B 3.5 5 5.3 13.8 23 43
6 Đinh Trọng  Hiếu 8 8B 3 5.3 5.9 14.2 21 41
15 Nguyễn Văn  Hiệp 8 8A 5.5 8 5.9 19.4 6 10
16 Đinh Thu Hòa 8 8A 6 8.5 5.1 19.6 5 9
7 Nguyễn Ngọc Minh Hòa 8 8B 6 8.5 6.6 21.1 3 5
17 Nguyễn Quốc Hoan 8 8A 5 6 4.4 15.4 15 31
8 Trần Thu Hồng 8 8B 4 6 5.6 15.6 16 29
18 Bùi Đức Huấn 8 8A 2.5 4 2.4 8.9 36 71
19 Phạm Thị Huế 8 8A 4.5 3 3.5 11 31 63
9 Bùi Quang Huy 8 8B 3.5 4 5.6 13.1 25 48
10 Nguyễn Quang Huy 8 8B 3.5 6 5.4 14.9 18 35
11 Trần Quang Huy 8 8B 4 7 5.4 16.4 12 24
12 Trần Văn  Huyên 8 8B 3 4 4.6 11.6 31 59
13 Dương Thúy Huyền 8 8B 6 6.5 5.3 17.8 8 17
20 Trần Phương  Huyền 8 8A 7 8.5 5.7 21.2 2 4
14 Đinh Trọng Hưng 8 8B 3.5 8.5 6.4 18.4 6 14
15 Lê Thị Lan Hương 8 8B 4 6 5.1 15.1 17 34
21 Vũ Thị  Hương 8 8A 3 4 4.9 11.9 28 58
16 Trần Thị Thu Hường 8 8B 3.5 4 2.7 10.2 35 68
22 Dương Văn Khải 8 8A 2.5 5 4.6 12.1 27 56
17 Trần Quốc  Khánh 8 8B 3 4 4.6 11.6 31 59
18 Trần Văn  Khoa 8 8B 4.5 6 5.4 15.9 14 27
19 Đinh Nhật Lệ 8 8B 3.5 7 5.4 15.9 14 27
23 Lê Thị Ngọc Lệ 8 8A 5 7 5.4 17.4 11 20
24 Dương Diệu Linh 8 8A 5 4 5.4 14.4 20 40
20 Trần Thị Hoài Linh 8 8B 4.5 6 4 14.5 20 39
25 Phạm Văn Long 8 8A 3.5 7 4.4 14.9 18 35
21 Trần Thị  Lương 8 8B 3.5 7 4.4 14.9 18 35
26 Mai Diệu Ly 8 8A 3.5 6 5.4 14.9 18 35
22 Mai Xuân Minh 8 8B 2.5 3 5.1 10.6 33 65
23 Nguyễn Xuân Nam 8 8B 5 5 4.1 14.1 22 42
24 Trần Đăng  Ninh 8 8B 4.5 4 5 13.5 24 44
27 Vũ Thị  Ngọc 8 8A 6.5 6.8 5.6 18.9 7 12
25 Đinh Trọng  Phúc 8 8B 1.5 4 5.1 10.6 33 65
28 Trần Thị Mai Phương 8 8A 3.5 8 5.6 17.1 12 22
26 Trần Văn  Quang 8 8B 1.5 1 4 6.5 36 72
27 Tạ Ngọc  Quân 8 8B 4 7 5.3 16.3 13 25
28 Trần Duy Quý 8 8B 3 5 4.8 12.8 26 49
29 Nguyễn Ngọc Tiến 8 8A 2 6 3 11 31 63
29 Trần Hữu Tuấn 8 8B 4 4 4.5 12.5 27 50
30 Trần Thanh Tùng 8 8A 2 4 5.6 11.6 29 59
31 Bùi Anh Toàn 8 8A 6 6 5.5 17.5 10 19
32 Nguyễn Quang Thái 8 8A 3 4.5 5 12.5 24 50
30 Nguyễn Tất Thành 8 8B 5.5 7 5.3 17.8 8 17
31 Trần Đức Thành 8 8B 2 5 5.1 12.1 30 56
33 Lê Thị Thu Thảo 8 8A 5.5 6.5 5.9 17.9 9 16
32 Nguyễn Thị  Thảo 8 8B 2 6 4.3 12.3 28 52
33 Trần Việt Thu 8 8B 6.5 8.5 8.6 23.6 2 2
34 Trần Thị  Thư 8 8A 3 4 4.3 11.3 30 62
34 Bùi Thị Thu Trang 8 8B 4 4 4.3 12.3 28 52
35 Lê Thị Đài Trang 8 8A 4.5 6.5 5.3 16.3 13 25
35 Nguyễn Hiền Trang 8 8B 5.5 7.5 7.6 20.6 4 6
36 Vũ Thị Huyền Trang 8 8A 3 3 4.3 10.3 33 67
37 Nguyễn Văn  Trưởng 8 8A 2.5 4 5.7 12.2 25 54
36 Lê Thị Hải Yến 8 8B 5 8.5 5.5 19 5 11
1 Bùi Xuân Cường 9 9A 3.5 5.5 1.4 10.4 28 56
2 Trần Thị Thu Chang 9 9A 3.5 5 2.6 11.1 26 54
3 Nguyễn Văn Chiến 9 9A 2 4.8 3 9.8 31 60
1 Lê Ngọc Chiến 9 9B 3.5 7.5 5 16 12 21
2 Lê Thị Phương Dịu 9 9B 4 6.5 1.9 12.4 19 39
3 Phạm Đức Dương 9 9B 5 3.8 1.6 10.4 29 56
4 Trần Đức Dương 9 9B 2 5.3 1.9 9.2 32 64
4 Bùi Phương Duy 9 9A 2.5 4.8 1.6 8.9 33 66
5 Trần Quang Đĩnh 9 9B 3 5 1.2 9.2 32 64
6 Dương Văn Đông 9 9B 1.5 3.8 2.2 7.5 35 68
5 Lê Thị Minh Giang 9 9A 5.5 7.8 2.2 15.5 10 22
6 Trần Thị Lệ Giang 9 9A 6.5 7.5 7 21 2 4
7 Đinh Trà Giang 9 9B 4 7.8 1.9 13.7 16 34
8 Trần Đức Giang 9 9B 3 7.5 1.8 12.3 22 42
7 Phạm Thị Thu 9 9A 3 5.8 2.6 11.4 24 51
9 Đinh Thị Ngân 9 9B 6.5 7.3 5 18.8 4 7
10 Phạm Thị Thu 9 9B 2.5 7.3 2.6 12.4 19 39
11 Trần Thị Thúy Hằng 9 9B 3 6.8 2.3 12.1 24 46
8 Đinh Thị Thu Hậu 9 9A 7 7.8 3.8 18.6 4 9
12 Dương Thanh Hiệp 9 9B 4.5 5.3 2 11.8 26 48
9 Nguyễn Văn Hiếu 9 9A 4.5 7.5 3 15 11 24
13 Trần Minh Hiếu 9 9B 5 8.8 2.3 16.1 11 19
10 Bùi Thị Thanh Hoa 9 9A 5 6.5 4.6 16.1 9 19
14 Lê Thị Thu Huệ 9 9B 5 5.8 1.2 12 25 47
11 Nguyễn Mạnh Hùng 9 9A 3 6 3.2 12.2 22 45
12 Nguyễn Việt Hùng 9 9A 4.5 6.5 0.4 11.4 24 51
13 Bùi Thị Thu Hương 9 9A 5 5.3 2.8 13.1 20 36
15 Nguyễn Thị Thanh Hương 9 9B 2 6.8 2.6 11.4 28 51
16 Đinh Bá Huy 9 9B 5.5 9 5 19.5 3 5
14 Phạm Văn Kiều 9 9A 1.5 0 2.4 3.9 37 76
15 Đinh Thùy Linh 9 9A 5 6.8 2.2 14 16 30
16 Lê Thị Thùy Linh 9 9A 5 6.3 5 16.3 8 18
17 Trần Quang Linh 9 9B 1.5 2.5 3 7 36 70
17 Phạm Văn  Luân 9 9A 0.5 1.5 2.8 4.8 35 73
18 Phạm Thị Cẩm Ly 9 9A 7 7.5 2.8 17.3 5 11
18 Phạm Thị Hương Ly 9 9B 2.5 7.8 4 14.3 14 28
19 Ngụy Văn Mạnh 9 9A 1 1.8 2 4.8 35 73
20 Phạm Thị Năng 9 9A 4 7.5 3 14.5 14 27
21 Nguyễn Thị Kim Ngân 9 9A 6.5 7.3 3.2 17 7 14
19 Phạm Thị Ngân 9 9B 2.5 7 2.9 12.4 19 39
22 Nguyễn Minh Ngọc 9 9A 4.5 7.5 2.6 14.6 13 26
23 Trần Diệu Ngọc 9 9A 4 6.8 3 13.8 18 32
24 Trần Thị Bích Ngọc 9 9A 1.5 0.5 1.2 3.2 38 77
20 Trần Thị Bích Ngọc 9 9B 2 7.3 3.2 12.5 17 37
21 Bùi Thị Thanh Nhàn 9 9B 3 9.3 4.2 16.5 9 16
25 Nguyễn Thị Uyển Nhi 9 9A 2 4.8 3.4 10.2 29 58
22 Phạm Thị Yến Nhi 9 9B 3.5 7.3 3 13.8 15 32
23 Đỗ Hồng Phú 9 9B 0.5 4.3 1.7 6.5 37 71
24 Trần Thị Thu Phương 9 9B 5 8 4.3 17.3 7 11
26 Bùi Văn Quang 9 9A 2.5 5.3 2 9.8 31 60
25 Đinh Trọng Quyển 9 9B 3 6.5 3 12.5 17 37
27 Phạm Thị Sen 9 9A 6.5 7.8 3 17.3 5 11
28 Phạm Chí Sơn 9 9A 3 6.5 2.2 11.7 23 50
29 Trần Đức Tài 9 9A 4 7.5 2.6 14.1 15 29
26 Nguyễn Ngọc Tân 9 9B 2.5 3.3 2 7.8 34 67
27 Phạm Thị Thủy Tiên 9 9B 8 9.8 5 22.8 1 1
28 Đinh Văn Tấn 9 9B 2.5 6.8 2.5 11.8 26 48
29 Bùi Đình Tới 9 9B 3.5 6.5 2.3 12.3 22 42
30 Đinh Văn 9 9B 1 4.8 3.8 9.6 31 63
30 Bùi Doãn Tuyền 9 9A 2 6.3 1.6 9.9 30 59
31 Hoàng Minh Thắng 9 9B 2 5.3 2.5 9.8 30 60
32 Lê Kim Thành 9 9B 6.5 6.8 3.3 16.6 8 15
31 Nguyễn Thị Thảo 9 9A 7 9.3 5.2 21.5 1 3
33 Nguyễn Trọng Thiết 9 9B 1 1.8 1.2 4 39 75
32 Trần Đức Thịnh 9 9A 2.5 6.8 1.2 10.5 27 55
34 Lê Như Thơ 9 9B 1.5 2 2 5.5 38 72
33 Phạm Hoài Thu 9 9A 7 6.8 5.4 19.2 3 6
34 Nguyễn Thị Thu 9 9A 5 6.8 2.2 14 16 30
35 Đinh Thị Thùy 9 9B 7 7.8 1.7 16.5 9 16
36 Trần Thị Thùy 9 9B 7.5 9.8 5 22.3 2 2
35 Phạm Thị Trang 9 9A 5 7.8 2.2 15 11 24
37 Đinh Thị Hà Trang 9 9B 6.5 8.8 2.5 17.8 6 10
38 Trần Thị Ngọc Trang 9 9B 6.5 7.3 5 18.8 4 7
36 Nguyễn Thị Uyên 9 9A 4.5 6.3 2.8 13.6 19 35
37 Nguyễn Quang Vinh 9 9A 5 5.3 2 12.3 21 42
38 Dương Thu Yến 9 9A 2 3.3 1.8 7.1 34 69
39 Lê Thị Thu Yên 9 9B 5 7.8 2.5 15.3 13 23
Tác giả: Trần Hải Nam

Xem thêm

Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Múa: Lá thư gửi thầy (6a)
VÕ VẬT