PHIM TƯ LIỆU: SẮC MÀU
Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Bài giới thiệu cuốn sách:'' Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng''
  

Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: TRƯỜNG THCS TIÊN SƠN - XÃ TIÊN SƠN - THỊ XÃ DUY TIÊN - TỈNH HÀ NAM
  • Email: thcstiensondt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0979443151
TT Thông tin
1
Họ tên: PHẠM THỊ OANH
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: ptoanh71c2ts@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979443151
2
Họ tên: TRẦN HẢI NAM
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: thnam76c2ts@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0911882622
3
Họ tên: TRẦN KIM SƠN
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: tkson77c2ts@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978332195
4
Họ tên: CHU ĐỨC VỌNG
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: cdvong77c2ts@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978563988