PHIM TƯ LIỆU: SẮC MÀU
Bánh giầy đậu xanh ngon tuyệt tại làng trống Đọi Tam
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN 2019
Múa: Nghĩa sư đồ
Bài giới thiệu cuốn sách:'' Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng''
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 23/QĐ-THCSĐS
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chô... Chi tiết
2020-02-04
Số: 22/KH-THCSĐS
Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do ch... Chi tiết
2020-02-04
Số: 31/QĐTS-THCSĐS
Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào l... Chi tiết
2018-06-04
Số: 30/KHTS-THCSĐS
Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đọ... Chi tiết
2018-06-02
5555/BGDĐT-GDTrH
Công văn về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên m... Chi tiết
2015-10-08
109/PGD&ĐT-THCS
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm ... Chi tiết
2015-09-17
954/SGDĐT-GDTrH
Công văn về việc hướng dẫn đánh giá xếp lo... Chi tiết
2015-08-03
58/2014/QH13
Luật Bảo hiểm xã hội ... Chi tiết
2014-11-20
29-NQ/TW
Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện gi... Chi tiết
2013-11-04
791/HD-BGDĐT
Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình gi... Chi tiết
2013-06-25
04/2013/TT-BGDĐT
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số đ... Chi tiết
2013-02-21
46/KTKĐCLGD-KĐPT
Công văn về việc xác định yêu cầu, gợi ý tì... Chi tiết
2013-01-15
41/SGDĐT-KTKĐCLGD
Công văn về việc tự đánh giá và đánh giá ngo... Chi tiết
2013-01-08
8987/BGDĐT-KTKĐCLGD
Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá và ... Chi tiết
2012-12-28
31/2012/QĐ-UBND
Quyết định về dạy thêm, học thêm trên địa b... Chi tiết
2012-12-12
42/2012/TT-BGDĐT
Thông tư về việc tiêu chuẩn đánh giá chất lư... Chi tiết
2012-11-23
58/2011/TT-BGDĐT
Thông tư Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh tr... Chi tiết
2011-12-12
12/2011/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ ... Chi tiết
2011-03-28
21/2010/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạ... Chi tiết
2010-07-10
29/2009/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng tr... Chi tiết
2009-10-22
30/2009/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp gi... Chi tiết
2009-10-22
28/2009/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việ... Chi tiết
2009-10-21
09/2009/TT-BGDĐT
Thông tư về Ba công khai trong GD ... Chi tiết
2009-05-07
11/2006/QĐ-BGD&ĐT
Quyết định Ban hành Quy chế xét công nhận tốt ... Chi tiết
2006-04-05