Tin tức/(Trường Tiểu học Đồng Hóa)/Phong trào thể thao/
Tham gia giao lưu cờ vua cấp cụm và đăng cai tổ chức

Nhà trường tham gia giao lưu cờ vua cấp cụm gồm 6 em học sinh và đăng cai tổ chức cấp cụm gồm các trường, Hoàng Tây, Nhật Tựu,Tân Sơn, Nhật Tân trong những ngày đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Các em học sinh nhà trường tham gia giao lưu tuy không lọt vào vòng trong để tham gia giao lưu học sinh giỏi cờ vua cấp huyện nhưng các em học sinh tham gia các vòng đã rất nỗ lực cố gắng.

Tác giả: TH Đồng Hóa