tin tức-sự kiện

Hướng dẫn sử dụng trang quanlysodiem.hanam.edu.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM – HỌC SINH TRỰC TUYẾN

Một số lưu ý:

 • Phần mềm tương thích tốt nhất với trình duyệt Mozilla firefox 19 trở lên và Google Chrome, không khuyến khích sử dụng trình duyệt Internet Explorer;
 • Sử dụng các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt như: Unikey, Vietkey2002;
 • Các tài khoản của giáo viên sẽ được tài khoản quản trị của trường tạo và cấp tới từng giáo viên.

I.Truy cập trang quản trị - Đăng nhập hệ thống

 • Bước 2: Nhập tên truy cập, mật khẩu và mã bảo vệ của tài khoản vào từng ô tương ứng.

 • Đăng nhập thành công, màn hình hiển thị giao diện phần mềm như hình dưới:

 • Đổi mật khẩu: Ngay sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, đề nghị các thầy/cô nhất thiết phải đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn. Để đổi được mật khẩu, đề nghị nhấp chuột vào biểu tượng để thực hiện.

Lưu ý: Trong trường hợp bị quên mật khẩu hoặc bị mất mật khẩu à Cần thông báo ngay cho người quản trị để được cấp lại.

II.TÀI KHOẢN CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Giáo viên bộ môn có quyền vào điểm hằng ngày, quyền tính điểm trung bình môn vào cuối học kỳ chỉ ở những môn và những lớp mình dạy.

Lưu ý: Tài khoản của từng giáo viên bộ môn sẽ được phân quyền từ tài khoản quản trị nên chỉ thực hiện chức năng nhập điểm trực tiếp từ bàn phím.

1.Nhập điểm cho học sinh

 • Cách thực hiện: Vào chức năng Đào tạo - 3. Quá trình – 3.2. THCS và THPT – 3.2.1. Bảng điểm theo môn để thực hiện.

 • Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị giao diện cho các thầy/cô giáo chọn lớp và môn nhập điểm theo Phân công giảng dạy.

 • Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị ra giao diện để thầy/cô nhập điểm trực tiếp trên danh sách học sinh của từng lớp/môn đã có sẵn.

Lưu ý: Nhập điểm 5.5 người dùng chỉ cần gõ 55 – Trường hợp gõ nhầm thành 58 phần mềm sẽ tự động nhảy về 5.5 – Gõ 52 phần mềm sẽ tự động nhảy về 5

 • Nhập điểm các môn Đánh giá: Các môn Đánh giá sẽ nhập điểm tương tự, điểm sẽ được chọn là Đ – Đạt và CĐ – Chưa đạt.

2.Tính điểm trung bình môn

Sau khi nhập đầy đủ điểm của từng môn, hệ thống sẽ tự động tính điểm trung bình môn của môn đó.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động cập nhật chức năng tự tính điểm trung bình cho các môn học khi Giáo viên bộ môn nhập đủ điểm (Bắt buộc phải nhập điểm KTHK)

III.TÀI KHOẢN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giáo viên chủ nhiệm, ngoài quyền vào điểm và tính điểm ở những môn và những lớp mình dạy, có thêm quyền điểm danh học sinh lớp mình chủ nhiệm, quyền đánh giá xếp loại và xét lên lớp. Ngoài ra, vào đầu năm học GVCN ở khối lớp 10 sẽ được cấp quyền hoàn thiện thông tin hồ sơ học sinh ở lớp của mình (nhưng chỉ trong thời hạn nhất định - sẽ được thông báo và hướng dẫn riêng). Ở đây, chúng tôi đề cập đến công việc Tính điểm TB cộng, điểm danh học sinh hằng ngày, hằng tuần.

1.Tính TB cộng: Sau khi nhập đầy đủ điểm và tính điểm trung bình của từng môn, các thầy/cô giáo chủ nhiệm của các lớp sẽ thực hiện chức năng tính điểm trung bình của môn học đó.

 • Thực hiện: Vào Đào tạo5. Đánh giá5.2. THCS và THPT5.2.1. Trung bình môn để thao tác. Thầy cô chỉ cần thực hiện thao tác Tính điểm TBC HK1 hoặc HK2

 • Khi click vào Tính điểm TBC, màn hình sẽ hiển thị ra cảnh báo. Nhấp chuột vào OK để tính – nhấp chuột vào Cancel để thoát.

 • Nhấp chuột vào OK, màn hình sẽ hiển thị lên bảng đánh giá, xếp loại học sinh của lớp vừa được tính.

2.Nhập hạnh kiểm cho học sinh: Vào chức năng Đào tạo5. Đánh giá5.2. THCS và THPT5.2.2. Xếp loại học kỳ để thực hiện.

 • Chọn lớp mình chủ nhiệm để thực hiện thay đổi hạnh kiểm.

 • Trên phần mềm sẽ hiển thị Hạnh kiểm mặc định là Tốt, muốn thay đổi của học sinh nào thì tích chọn học sinh đó, sau đó chọn hạnh kiểm tương ứng.

3.Điểm danh

 • Để điểm danh các lớp mình chủ nhiệm, các tài khoản của thầy/cô sẽ đăng nhập vào phần mềm và truy cập chức năng 4. Thi đua – Theo dõi điểm danh.

 • Tiếp theo, chọn lớp cần điểm danh à Chọn tháng à Chọn tuần điểm danh.

Lưu ý:

 • Các thầy/cô chủ nhiệm cần thưc hiện tuần tự theo từng bước, mỗi trang sẽ hiển thị 10 học sinh để các thầy cô dễ nhìn, muốn tiếp tục điểm danh các học sinh nghỉ cần chuyển sang trang sau.
 • Chỉ tích chọn các học sinh nghỉ, các học sinh không tích chọn mặc định là đang đi học.
 • Sau khi thao tác xong chức năng được phân công, đề nghị thầy/cô nhấp vào biểu tượng phía trên góc phải màn hình để đăng xuất khỏi phần mềm, sau đó mới nhấn nút để tắt trình duyệt.

Chúc thầy/cô thành công!

Tác giả: quản trị

Xem thêm