tin tức-sự kiện

Những quy định chuyên môn
  1. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN

  1. Chế độ làm việc đối với giáo viên và cán bộ quản lý:

-Hiệu trưởng: Dạy 2 tiết /tuần

-Phó Hiệu trưởng: Dạy 4 tiết / tuần

-Giáo viên: Dạy 19 tiết / tuần

àKhi xếp thời khóa biểu, không được bố trí cho giáo viên nghỉ quá 1 ngày /tuần

  1. Quy định trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên

-Trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi đến trường phải chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự, phù hợp vớimôi trường giáo dục, không gâyphản cảmphân tán sự chú ý của người học.

3. Quy định về thực hiện bài giảng ứng dụng CNTT, dự giờ, thăm lớp:

- Giáo viên tăng cường khai thác các thông tin trên mạng Internet để ứng dụng vào quá trình dạy và học.Cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

- Trong năm học:

+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng dự giờ ít nhất 01 tiết/01 giáo viên;

+ Tổ trưởng, tổ phó dự giờ giáo viên trong tổ ít nhất 04 tiết/01 giáo viên.

+ Giáo viênthực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng CNTT, 04 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ chức và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp trong hoặc ngoài nhà trường.

4. Quy định về Giáo án:

- Soạn giáo án theo đúng quy định, theo đúng đặc trưng của Bộ môn, nghiêm cấm việc sao chép giáo án của đồng nghiệp, sao chép kiến thức từ sách giáo viênhoặc sách thiết kế bài giảng và sử dụng giáo án của những năm học trước;

- Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong việc soạn giáo án và giảng dạy trên lớp. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm thẩm định và cho phép giáo viên thuộc trường quản lý soạn giáo án bằng máy vi tính.

- Giáo án được ký duyệt trước khi lên lớp 3 ngày, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới ra trường bằng việc góp ý qua giáo án cho giáo viên trước khi lên lớp. Người ký giáo án phải ghi đầy đủ ngày tháng, năm ký và nêu ý kiến đồng ý hay không ý cho phép sử dụng giáo án.

B/ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ SỔ SÁCH:

I/ Hồ sơ sổ sách của nhà trường:

1. Hồ sơ ( 09 loại ):

1.1. Hồ sơ tuyển sinh( Đ/c Doanh)

1.2. Hồ sơ xét duyệt lên lớp, lưu ban, kiểm tra lại.( Đ/c Doanh)

1.3. Hồ sơ thi đua của nhà trường.( Đ/c Tuấn)

1.4. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên..( Đ/c Tuấn)

1.5. Hồ sơ kỷ luật ..( Đ/c Tuấn)

1.6. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh..( Đ/c Doanh)

1.7. Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm..( Đ/c Tuấn)

1.8. Hồ sơ quản lý thư viện: Sổ đăng ký tổng quát, Sổ đăng ký cá biệt, Sổ mượn. ( Đ/c Doanh)

1.9. Hồ sơ phổ cập giáo dục.( Đ/c Doanh)

1.10. Hồ sơ dạy thêm học thêm trong nhà trường.( Đ/c Tuấn)

2.Sổ sách ( 14 loại ):

2.1. Sổ đăng bộ học sinh( Đ/c Doanh)

2.2. Sổ theo dõi HS đi, đến.( Đ/c Doanh)

2.3. Sổ gọi tên ghi điểm( Đ/c Tuấn)

2.4. Sổ ghi đầu bài( Đ/c Doanh)

2.5. Học bạ học sinh( Đ/c Tuấn)

2.6. Sổ quản lý cấp phát bằng( Đ/c Hương)

2.7. Sổ ghi NQ của nhà trường( Đ/c Tuấn- Thanh)

2.8.Sổ ghi nghị quyết của HĐ trường( Đ/c Tuấn - Thanh)

2.9.Sổ quản lý, lưu trữ công văn( Đ/c Hương)

2.10. Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục.( Đ/c Tuấn)

2.11. Sổ mượn thiết bị giáo dục( Đ/c Tuấn)

2.12. Sổ quản lý tài chính( Đ/c Tươi)

2.13. Sổ đăng bộ giáo viên( Đ/c Tuấn)

2.14. Sổ trực ban.( Đ/c Tuấn- Son)

3.Bộ kế hoạch ( 08 loại ):

3.1. Kế hoạch năm học( Đ/c Tĩnh)

3.2. Kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên( Đ/c Tuấn)

3.3. Kế hoạch LĐ-HN-DN(Đ/c Tĩnh- Tuấn)

3.4. Kế hoạch dạy học tự chọn.( Đ/c Tuấn)

3.5. Kế hoạch GDTC, y tế trường học( Đ/c Doanh)

3.6. Kế hoạch HĐNGLL( Đ/c Doanh)

3.7. Kế hoạch chủ nhiệm( Đ/c Tĩnh)

3. 8. Kế hoạch dạy HSG, phụ đạo HS yếu, kém(Đ/c Tuấn)

Các loại hồ sơ trên: Phải có kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện và kết quả công tác.

Ngoài bộ kế hoạch ở trên ra, các đồng chí Phó Hiệu trưởng phải xây dựng các kế hoạch theo nhiệm vụ cụ thể được phân công theo từng giai đoạn công việc( KH hội giảng, hội thi; KH tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chất lượng; KH kiểm tra trường học.....)

C/HỒ SƠ TỔCHUYÊN MÔN

I/Hồ sơ tổ chuyên môn thực hiện , phải có:

+ Kế hoạch hoạt động của tổ.

+ Sổ ghi nghị quyếtcác buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ.( Mỗi tháng 2 lần)

+ Hồ sơ triển khai thực hiện 2 chuyên đề trong năm học ( Kế hoạch triển khai, Biên bản hội thảo, Lưu trữ bài tham luận .........)

+ Phân phối chương trình dạy HSG, dạy tự chọn, dạy thêm trong nhà trường

- Sinh hoạt chuyên môn cấp trường. Năm học 2013 - 2014 toàn huyện thống nhất sinh hoạt vàongày 05 và 20 hàng tháng(nếu các ngày trên trùng với ngày chủ nhật, ngày thi hoặc ngày nghỉ lễ thì chuyển sang ngày sau liền kề)

II/Hồ sơ sổ sách cá nhân:

1. Hồ sơ sổ sách của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng:Hiệu trưởng, PHT phải có Sổ điều hành công việc vàtheo sự thống nhất, phân công phụ trách các công việc trong lãnh đạo nhà trường, phụ trách công việc nào thì có hồ sơ, sổ sách, kế hoạch của công việc đó.

2. Hồ sơ sổ sách của giáo viên (07 loại ):

2.1. Giáo án (bài soạn); ( Giáo án dạy sáng, dạy chiều, HSG, sinh hoạt lớp, dạy tự chọn, dạy nghề)

2.2. Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn;

2.3. Sổ dự giờ;

2.4. Sổ điểm cá nhân;

2.5. Sổ chủ nhiệm (nếu có)

2.6. Phân phối chương trình(đại trà, tự chọn, học sinh giỏi)

2.7. Tài liệu Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn được phân công giảng dạy

3. Hồ sơ của học sinh:

3.1. Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận hoàn thành CT Tiểu học.

3.2. Học bạ TH, THCS

3.3. Sổ liên lạc

3.4. Sổ theo dõi sức khoẻ

* Lưu ý:Tất các các loại hồ sơ trên được đựng trong túi Hồ sơ học sinh và trảlại học sinh đã hoàn thành chương trình học hoặc khi học sinh chuyển trường.

Tác giả: Trường THCS Đồng Hóa

Xem thêm