Thứ sáu, 22/02/2019 12:06:31

Tin nổi bật

Thứ sáu, 22/02/2019 12:06:31Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch phòng chống lụt bão 2018

Kế hoạch phòng chống lụt bão 2018

CÔNGKHAI DỰTOÁNTHU-chi NSNN 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017 - 2018
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác