Bạn cần biết

Nội quy của GV - HS trường THCS Đồng Lý

CÁC TIÊU CHÍ THI DUA NĂM HỌC

1. CHUYÊN CẦN (20đ)

- Bỏ dạy ko lí do: trừ 3 đ/buổi

- Nghỉ dạy có lí do: trừ 05đ/buổi

- Vào lớp muộc, ra sớm: trừ 0,5đ/lần

- Bỏ giờ: trừ 2đ/tiết

- Tự ý đổi giờ, đổi buổi ko báo cáo, ko được sự đồng ý của BGH coi như bỏ giờ, bỏ buổi.

- Bỏ chào cờ, giao ban đầu tuần: trừ 1đ/lần

- GVCN, TPT ko đến đầu giờ: trừ 0,5đ/lần (có mặt 4 buổi/tuần, GV chủ động đăng kí các buổi đến đầu giờ với BGH)

- Các buổi họp, lao động, các buổi sinh hoạt tập thể, đoàn thể, các hoạt động khác cũng tính như các buổi học.

- Các buổi hop giao ban, sinh hoạt chuyên môn... phải có sổ sách ghi chép đầy đủ. Nếu ko có sổ, ko ghi chép, nói chuyện coi như vắng mặt có lí do. (Tổ theo dõi)

- Vì đi công tác mà không tham gia được thì không trừ điểm.

II. NỀ NẾP CHUYÊN MÔN

1. Nề nếp soạn giảng (20đ)

- GV kí Giáo án vào sáng thứ 2 hàng tuần (TTCM kí), yêu cầu giáo án phải có ngày soạn, ngày dạy, tuần cuối tháng BGH kí.

- Không kí giáo án, trừ 1đ/1 giáo án.

- Kí muộn không đúng lịch trừ 0,5đ/1 giáo án.

- Không có giáo án lên lớp: trừ 2đ/Giáo án (BGH, kiểm tra đột xuất, kể cả giáo án BD HSG, phụ đạo, ôn tập...)

- Không kí sổ đầu bài: trừ 1đ/1 tiết (thiếu thông tin; trừ 0,5 đ/tiết).

- Không đăng kí, không treo lịch báo giảng vào sáng thứ 2 (hết tiết 4): trừ 0,5đ, cả tuần trừ 1đ.

2. Chấm trả bài, cộng điểm, vào điểm (10đ)

- Kiểm tra mà không chấm trả bài: trừ 3đ/lần

- Cho điểm không đúng cơ số điểm: trừ 3đ/môn.

- Không đạt 60% điểm TB trở lên mà vào điểm: trừ 2đ/lần

- tính sai điểm tổng kết trừ 1đ/lỗi

- Chữa điểm đúng quy chế: trừ 0,5đ/lỗi.

- Chữa điểm không đúng quy chế: trừ 1đ/lỗi.

- Khi làm sai phải thay sổ điểm, học bạ, khi thay phải báo cáo BGH, nếu vi phạm ko bình xét thi đua.

3. Dự giờ thăm lớp (10đ)

- Đi dự giờ, ghi chép đầy đủ, có sổ dự giờ đúng theo quy định.

- Sổ dự giờ ghi chép thiếu thông tin, cho điểm đánh giá, xếp loại không đúng theo quy định trừ: 0,5đ/lỗi

- Cuối tháng TTCM kí số dự giờ???, thiếu 1 tiết: trừ 1đ

-  Hết Học kì BGH kí

4. Đồ đùng dạy học (10đ)

- Phải có sổ đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học, hàng tuần phải đăng kí và sử dụng ĐDDH theo yêu cầu của môn học.

- TTCM kí vào đầu tuần cùng với kí giáo án, thiếu 1 tuần trừ: 1đ.

- Cuối tháng BGH kí

5. Các loại hồ sơ sổ sách (10đ)

- Phải có các loại hồ sơ sổ sách, ghi chép đầy đủ, chi tiết theo quy định, thiếu mỗi loại: trừ 3đ  (Tổ CM theo dõi).

III. CHẤT LƯỢNG

1. Chất lượng đại trà (10đ)

- Đạt 90% TB trở lên được 10đ (với GV dạy nhiều lớp thì cộng chia trung bình)

- Tụt 1% trừ 1đ?

- Những môn khác không thi tính theo điểm tổng kết?????

(Đã căn cứ vào kết quả thi 8 tuần, HKI)?

2. Chất lượng HSG (20đ)

 - Xếp nhất huyện +10đ

- Xếp nhì?

- Xếp 3?

3. Hội giảng (10đ)

 - Hội giảng cấp trường:

+ Giờ Giỏi: +10đ

+ Giờ Khá: +5đ

- Hội giảng cấp huyện, tỉnh (có thể tính theo thứ tự)

+ Đạt giỏi: xếp nhất + 4 bậc?

+ Đạt Khá: + ? bậc

IV.CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác chủ nhiệm lớp (10đ)

- Lớp xếp thứ nhất: + 10đ

 - Lớp xếp thứ nhì: + 9đ

 - Lớp xếp thứ ba: + 7đ

 - Lớp xếp thứ tư: + 5đ

 

 - Lớp xếp thứ năm : + 4đ

 - Lớp xếp thứ sáu : +  3 đ

 - Lớp xếp thứ bảy : + 1 đ

 - Lớp xếp thứ tám : + 0 đ

 

- Những đ/c không chủ nhiệm có số điểm bằng: 5đ

2. Các khoản thu góp (?đ)

- Các đợt, các khoản thu góp phải nộp đủ, đúng thời gian quy định

- Nộp thiếu, không đúng thời gian quy định trừ 1đ/lần

3. Công tác Đoàn thể (10đ)

- Trưởng các đoàn thể được công nhận vững mạnh xuất sắc + 10đ (Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP HCM).

- Được công nhận công đoàn viên xuất sắc: + 5đ (không được công nhận không cộng).

Lưu ý: Khi đánh giá, Tổ chuyên môn cộng điểm và xếp thứ tự theo độ dốc điểm từ cao xuống thấp. (nếu ở nội dung nào đó trừ hết điểm rồi thì tính điểm âm để trừ tiếp vào điểm tổng)

- Điểm xếp loại cả năm = Điểm HKI + (ĐHKII x2) chia cho 3

                                                              BGH NC

 

Các tin khác

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...