Bạn cần biết

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017
Số TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi môn Ghi chú
Văn Toán Anh Vật Lý
1 1 Hà Việt Anh 28/07/2005 6B 6,25 7,75 7,22 7,25  
2 2 Nguyễn Đức Anh  19/08/2005 6A 6 7,25 3,9 7   17
3 3 Nguyễn Đức Tuấn Anh 20/05/2005 6B 6,5 7 2,94 7,5  
4 4 Nguyễn Huyền Anh 12/07/2005 6A 7,5 6 6,68 9  
5 5 Nguyễn Nam Anh 20/07/2005 6B 7,75 5,75 6,9 8,25  
6 6 Trần Thị Ngọc Anh 10/11/2005 6B 7,75 5,75 5,36 7  
7 7 Trần Thị Phương Anh 16/09/2005 6A 6 4 6,04 9,5  
8 8 Trần Ngọc Bích 16/04/2005 6A         7,15 7,5 5,9 8  
9 9 Trần Quang Chung 20/05/2005 6A 5 3,75 2,84 7,5  
10 10 Dương Văn Linh Cường 10/05/2005 6B 5,75 6 5,6 10  
11 11 Nguyễn Hồng Cường 19/09/2005 6B 4 1,5 4,66 4,25  
12 12 Nguyễn Quốc Cường 09/09/2005 6A 5,5 5 5,86 6,5  
13 13 Trần Thị Thùy Dung 21/10/2005 6A 5 4,75 5,36 6,5  
14 14 Trần Hoàng Dũng 13/04/2005 6B 5,35 4,5 5,28 6,5  
15 15 Nguyễn Xuân Duy 09/12/2004 6A 0,75 3,75 2,94 2  
16 16 Nguyễn Thùy Dương 17/10/2005 6A 5,25 5,75 4,12 9,5  
17 17 Trần Quang Đại 16/03/2005 6B 3,5 3 3,02 3,5  
18 18 Dương Thành Đạt 08/02/2005 6A 6,5 6,25 5,14 10  
19 19 Dương Thành Đạt 12/02/2005 6A 6 6,5 4,6 9,5  
20 20 Trần Thành Đạt 23/03/2005 6B 3,5 5,25 3,02 4  
21 21 Trần Văn Đạt 09/07/2005 6A 6 6 4,66 8  
117 113 102,04 151,25
* Chữ kí của giám thị * Thống kê bộ môn
Giám thị 1: Văn: Trên TB: ……..HS…….%           ...Trên TB:…..HS….%
          Dưới TB:.……HS.……%               Dưới TB:.…HS….%
Toán: Trên TB:……..HS…….%           ...Trên TB:…..HS…..%
          Dưới TB:……HS.……%               Dưới TB:.…HS….%
…… Trên TB:……..HS…….%
Giám thị 2:            Dưới TB:……HS……%
Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo