Bạn cần biết

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 02_ TT21BTC

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

 

 

 

Chương 622 loại 490 khoản 493

ĐVT: Đồng

 

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

            2,633,700,000

 

1

Ngân sách nhà nước cấp năm 2015

            2,633,700,000

 

2

 Thu phí, lệ phí

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

 

 

4

Số thu nộp NSNN

 

 

5

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

a

Ngân sách nhà nước

 

 

b

 Phí, lệ phí

 

 

c

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi

            2,633,700,000

 

I

Ngân sách nhà nước

            2,633,700,000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

            2,490,500,000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

                 67,000,000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

                 45,000,000

 

4

  Chi khác

                 31,200,000

 

II

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

                                -  

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

Đồng Lý,

ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Trần Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Tươi

 

 

Các tin khác

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...