Bạn cần biết

Thông báo tuyển sinh năm học 2016 -2017

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ                                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                               

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 6 - Năm học 2016-2017

         

          Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

          Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè 2016 và xây dựng CSVC trường học năm học 2106-2017;

          Căn cứ Kế hoạch số 453/KHTS-THCS ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2016-2017;

          Thực hiện Hướng dẫn số 454/PGD-THCS ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 và tổ chức ôn tập hè 2016 cho HS,

          Trường THCS Đồng Lý thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 - 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS xã Đồng Lý là học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Đồng Lý.

          2. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 07/7/2016 đến ngày 09/7/2016 trường THCS Đồng Lý tổ chức hướng dẫn viết, thu hồ sơ tuyển sinh.  Ngày 11/7/2016 Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đồng Lý tổ chức xét tuyển vào lớp 6 năm học 2016 - 2017.

          3. Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 gồm:

          - Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (Theo mẫu chung).

          - Bản khai sinh chính hoặc pho-to công chứng.

          - Học bạ tiểu học (bản chính)

          - Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

          4. Lệ phí tuyển sinh thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Nam là 15.000đồng/HS.

          Trường THCS Đồng Lý yêu cầu các em học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015 - 2016 trên địa bàn xã Đồng Lý về trường tập trung vào ngày 09/7/2016 để hoàn tất hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017.

          Đề nghị các bậc phụ huynh nhắc nhở con em mình về trường tập trung đầy đủ và đúng thời gian quy định.

                                           Xin trân trọng cám ơn!

                                                                                Đồng Lý, ngày 05  tháng 7 năm 2016

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: - Đài truyền thanh xã                                                                 Nguyễn Thị Tươi

                  - Lưu VT                                                                                

 

 

 

UBND XÃ ĐỒNG LÝ                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ                                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                               

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 6 - Năm học 2015-2016

          Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Công văn số 620/2011/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Sở   GD-ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh THCS năm học 2015-2016;

          Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm 2015 và Kế hoạch số 18/KH-TS THCS ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân;

          Trường THCS Đồng Lý xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 03/7/2015 trường THCS Đồng Lý tổ chức bán và hướng dẫn viết, thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016.

          2. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS xã Đồng Lý là học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Đồng Lý.

          3. Ngày 09/7/2015 Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đồng Lý tổ chức xét tuyển vào lớp 6 năm học 2015-2016.

          4. Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 gồm:

          - Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (Theo mẫu chung).

          - Bản khai sinh chính được pho-to công chứng.

          - Học bạ tiểu học (bản chính)

          - Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

          5. Lệ phí tuyển sinh là 15.000đồng/HS.

          Trường THCS Đồng Lý yêu cầu các em học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2014-2015 trên địa bàn xã Đồng Lý về trường tập trung vào ngày 01/7/2015 để làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016.

          Đề nghị các bậc phụ huynh nhắc nhở con em mình về trường tập trung đầy đủ và đúng thời gian quy định.

                                           Xin trân trọng cám ơn!

                                                                                Đồng Lý, ngày 29 tháng 6 năm 2015

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

          

                                                                                                      Nguyễn Thị Tươi                                                                                    

 

 

Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo