Bạn cần biết

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ

                  CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO  CÔNG KHAI  THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2016 - 2017

 

Stt

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

9

Sốm2/HS

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

9

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

5

Số phòng học bộ môn

1

 

6

Số phòng học đa chức năng (Có phương tiện nghe nhìn)

0

 

7

Bình quân lớp/ phòng học

8/8

 

8

Bình quân học sinh/lớp

34

 

III

Số điểm trường

1

 

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

5.400

19.7

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1700

6.2

VI

Tổng diện tích các phòng

504

1.8

1

Diện tích phòng học (m2)

56

1.6

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

56

1.6

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

0

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất)(m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất)(m2)

0

 

6

Diện tích phòng khác (m2)

0

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

8

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

2

1.0

2

Khối lớp 7

2

1.0

3

Khối lớp 8

2

1.0

4

Khối lớp 9

2

1.0

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (Diện  tích/ thiết bị)

600

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: Bộ)

3

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

 

1

Ti vi

1

 

2

Cát sét

3

 

3

Đầu video/ đầu đĩa

0

 

4

Máy chiếu Overhead/Projector/vật thể

4

 

5

Thiết bị khác

 

 

 

 

Stt

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/ học sinh

Chung

Nam/nữ

Chung

Nam/nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

1

 

X

0.1

0.1

2

Chưa  đạt chuẩn vệ  sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối Internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (Website)

X

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

                                                                   Đồng Lý, ngày 20  tháng 8  năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

                                                             Nguyễn Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo