Bạn cần biết

CÁC KHOẢN THU GÓP ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ

 

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ                             

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM

            1. Các khoản thu bắt buộc

* Quỹ học phí:

             Cả năm học: Thu 9 tháng, mức thu 55.000đ/tháng

                            9 tháng  x 55.000đ = 495.000 đồng/HS

            - Miễn cho con hộ nghèo, gia đình chính sách; giảm 50% con hộ cận nghèo. Các em con hộ nghèo được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập (100.00đ/tháng)

 

* Quỹ mua BHYT cho học sinh (HS  sẽ đóng  vào T12)

            + Mức thu: 457.380 đ -> thu 458.000đ/ học sinh/ 12 tháng

Cấp thẻ miễn phí cho HS con hộ nghèo, cận nghèo

            * Lệ phí thi nghề lớp 9

            + Mức thu 30.000đ/ học sinh

            * Lệ phí tuyển sinh vào lớp 6

            + Mức thu 15.000đ/ học sinh

            2. Các khoản thu dân chủ, tự nguyện

            * Quỹ xã hội hóa, quỹ phụ huynh:Tùy thuộc vào sự đóng góp tự nguyện của mỗi PHHS

           

 


 

 

 


                                                                   

Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo