Bạn cần biết

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2016-2017

Phßng gd&§T Lý Nh©n

Tr­êng THCS §ång Lý

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN

VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

NĂM HỌC  2016 – 2017

 

TT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi

chú

 

 

 

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ116 (Biên chế, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

26

20

6

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

21

18

3

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó giáo viên dạy môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

4

4

 

 

 

2

2

 

 

2

1

 

1

 

 

1

 

 

 

3

Hoá

1

1

 

 

 

1

 

 

 

4

Sinh

2

1

1

 

 

1

1

 

 

5

Văn

5

5

 

 

 

3

2

 

 

6

Sử

1

1

 

 

 

1

 

 

 

7

Địa

1

1

 

 

 

1

 

 

 

8

Anh

2

2

 

 

 

2

 

 

 

9

GDCD

1

1

 

 

 

1

 

 

 

10

Công nghệ

1

 

1

 

 

1

 

 

 

11

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

12

Nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

13

Mỹ thuật

0

0

 

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ  quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

 

 

 

 

1

1

2

Kế toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

3

Thư viện, kiêm thủ quỹ

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Đồng Lý, ngày 20 tháng8  2016

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Tươi

 

Các tin khác

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...