Bạn cần biết

Công khai CLGD cuối năm học 2018-2019

Công khai CLGD cuối năm học 2018-2019

Công khai CLGD HKI năm học 2018-2019

Công khai CLGD HKI năm học 2018-2019

Công khai cơ sở vật chất đầu năm 2018 - 2019

Công khai cơ sở vật chất đầu năm 2018 - 2019

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2018 - 2019

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2018 - 2019

Công khai phân công chuyên môn năm học 2018-2019

Công khai phân công chuyên môn năm học 2018-2019

Kế hoạch phòng chống lụt bão 2018

Kế hoạch phòng chống lụt bão 2018

CÔNGKHAI DỰTOÁNTHU-chi NSNN 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HKI 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HKI 2017-2018

Kế Hoạch thực hiện quy chế năm 2017 - 2018

Kế Hoạch thực hiện quy chế năm 2017 - 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC LỰC HẠNH KIỂM TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ NĂM HỌC 2016-2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC LỰC HẠNH KIỂM TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ NĂM HỌC 2016-2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT Năm học 2016 - 2017

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Đồng Lý năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016 – 2017

Nội quy của GV - HS trường THCS Đồng Lý

CÁC TIÊU CHÍ THI DUA NĂM HỌC

Thông báo tuyển sinh năm học 2016 -2017

Thông báo tuyển sinh năm học 2016 -2017

CÁC KHOẢN THU GÓP ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo