Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

Nội dung  công việc

Thời gian thực hiện

Người phụ trách

- Duy trì kỷ cương nề nếp dạy học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, rà soát đảm bảo đúng tiến độ chương trình, hoàn thành kế hoạch dạy học.

02-25/5

Đ/c Tươi, Oanh

- Tích cực ôn tập phụ đạo 4 khối, chuẩn bị thi khảo sát chất lượng HKII.

Theo lịch

Đ/c Oanh

- Tổ chức thi khảo sát chất lượng HKII

8,9/5

Đ/c Tươi

- Hoàn thành chương trình, kiểm tra, chấm, trả bài, tổng kết, xếp loại HS, xét duyệt lên lớp, thi lại...

Theo lịch

Đ/c Tươi, Oanh

- Khối 8 hoàn thành học nghề, hồ sơ thi nghề, dạy hướng nghiệp K9

02- 19/5

Đ/c Tươi, Oanh

- Hoàn thành hồ sơ HS lớp 9, xét tốt nghiệp lớp 9

20-24/5

Đ/c Tươi

- Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10THPT

- Khảo sát chất lượng, thi thử tuyển sinh THPT tháng 5

Từ 26/5

Theo lịch

Đ/c Oanh

 

- Thi Tổng phụ trách Đội giỏi  

- Hoàn thành  bài thi "Những tấm gương làm theo Bác"

- Kiểm tra chéo HĐNGLL, công tác Đội, thư viện, y tế học đường...

15-17/5

20/5

23/5

Đ/c Tươi, Oanh

 - Thực hiện nghiêm túc các HĐ NGLL, các nhiệm vụ về CNTT, Sổ điểm điện tử, trường học kết nối, Web...

02-31/5

Đ/c Tươi, Oanh

- CB-GV-NV chủ động hoàn thiện các loại hồ sơ trường chuẩn theo chức năng nhiêm vụ được phân công

02-25/5

Đ/c Tươi

- Chuẩn bị các loại hồ sơ nhà trường, các bộ phận (theo yêu cầu) để kiểm tra tại PGD-ĐT

Theo lịch

Đ/c Tươi,

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ cá nhân GV, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận có liên quan...

26/5

Đ/c Tươi, Oanh

- Lao động tu bổ vườn sinh vật, CSVC lớp học, nhà trường nghiệm thu, nhận bàn giao lại CSVC lớp học ...

02-31/5

Đ/c Tươi

- Đánh giá công chức, viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp, bình xét thi đua, tồng kết năm học...

Theo lịch

Đ/c Tươi

 

 

 

 

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...