Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Người

phụ trách

- Bồi dưỡng Chính trị hè  2016

4/8

Đ/c Tươi

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng CMNV

4 - 9/8

BGH

- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học, bàn giao chất lượng cho giáo viên bộ môn

12/8

BGH

- Ngày tựu trường

15/8

BGH

- Một số hoạt động đầu năm học

15-21/8

Đ/c Oanh

- Học theo TKB năm học mới

22/8

BGH

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...