Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Người

phụ trách

- Bồi dưỡng Chính trị hè  2016

4/8

Đ/c Tươi

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng CMNV

4 - 9/8

BGH

- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học, bàn giao chất lượng cho giáo viên bộ môn

12/8

BGH

- Ngày tựu trường

15/8

BGH

- Một số hoạt động đầu năm học

15-21/8

Đ/c Oanh

- Học theo TKB năm học mới

22/8

BGH

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo