Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

Nội dung  công việc

Thời gian thực hiện

Người phụ trách

- Duy trì kỷ cương nề nếp dạy học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, thực hiện đúng tiến độ chương trình

01-29/4

Lãnh đạo trường

- Tích cực ôn tập phụ đạo 4 khối, bồi dưỡng HSG 6,7,8

Theo lịch

Đ/c Oanh

- Thi HSG K6,7,8 tại THCS Bắc Lý

20/4

Đ/c Oanh

- Dạy nghề K8, dạy hướng nghiệp K9

Theo lịch

Đ/c Tươi, Oanh

- Thi GVCN giỏi;

- Viết bài thi "Những tấm gương làm theo Bác"

24/4

01-29/4

Đ/c Tươi, Oanh

- Tổ CM triển khai tập huấn kỹ thuật xây dựng đề, ma trận đề, biên soạn câu hỏi TNKQ cho GV,

9/4

Đ/c Tươi

- Khảo sát chất lượng, thi thử tuyển sinh THPT tháng 4

Theo lịch

Đ/c Oanh

- Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra chéo về công tác Đội, HĐNGLL

Theo lịch

Đ/c Tươi,

- Tiếp tục tu bổ trồng cây, chăm sóc cây trong vườn sinh vật...

01-29/4

Đ/c Oanh

 - Thực hiện nghiêm túc các HĐ NGLL, các nhiệm vụ về CNTT, Sổ điểm điện tử, trường học kết nối, Web...

01-29/4

Đ/c Tươi, Oanh

- CB - GV - NV chủ động hoàn thiện các loại hồ sơ trường chuẩn theo chức năng nhiệm vụ được phân công

01-29/4

Đ/c Tươi

 

 

 

 

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo