Thông báo

Lịch họp PHHS cuối HKI năm học 2018-2019

 Lãnh đạo trường THCS Đồng Lý

trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh

        Nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh đầu năm với phụ huynh học sinh từ khối 6 đến khối 9:

1. Nội dung: Báo cáo kết quả, thành tích tích đạt được trong học kỳ I năm học 2018- 2019. Phương hướng triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2018 - 2019.

2. Thời gian: Ngày 20/1/2019

- Từ 14h00 -> 14h30: Họp Trưởng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh tại phòng Hội đồng.

- Từ 14h30:Phụ huynh học sinh khối 6,7,8,9: Họp tại lớp do Giáo viên chủ nhiệm điều hành.

 

Rất mong Quý vị đến dự đầy đủ và đúng giờ!

T/M BAN GIÁM HIỆU

                                      Hiệu trưởng

 

 

 

                                         Nguyễn Thị Tươi

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo