Tin tức/(Trường THCS Xuân Khê)/TIN GIÁO DỤC/
Kết quả thi GVDG cấp huyện, năm học 2017-2018

Kết quả thi GVDG cấp huyện, năm học 2017-2018

Tác giả: thcsxuankhe
http://hanam.edu.vn/data/9034120500471168595/tintuc/files/04.2018/Tong hop ket qua 1.pdf


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo