Tin tức/(Trường THCS Nhân Đạo)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/
Kế Hoạch hoạt động tổ KHTN năm học 2017 - 2018

Kế Hoạch hoạt động tổ KHTN năm học 2017 - 2018

Tác giả: TKHTN
http://hanam.edu.vn/data/7895568662087630147/tintuc/files/05.2018/Ke_hoach_to_KHTN_17-18.2.doc


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo