Tin tức/(Trường THCS Đạo Lý)/TIN TỨC SỰ KIỆN/
KQ HG cấp tỉnh

KẾT QUẢ THI HỘI GIẢNG CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG  THCS ĐẠO LÝ 14-15

  Năm học 2014-2015 ,trường THCS Đạon Lý tham gia hg cấp tỉnh với 2 môn  Sinh và môn  Địa

  

|Môn Sinh - Thầy Vũ Quang Bích

Môn Địa - Thầy  Cao Văn Đĩnh

 

Kết quả cả 2 thày  đều đạt giờ dạy giỏi  và nhận giấy khên của giám đốc sở GD-ĐT.

                                         

                                                                                            TG: Trương Ngọc Huỳnh

 

Tác giả: TNH
http://hanam.edu.vn/data/12496854026448586278/tintuc/files/12.2014/K%E1%BA%BET QU%E1%BA%A2 THI H%E1%BB%98I GI%E1%BA%A2NG C%E1%BA%A4P T%E1%BB%88NH C%E1%BB%A6A TR%C6%AF%E1%BB%9CNG THCS %C4%90%E1%BA%A0O L%C3%9D 14.doc


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo