Tin tức/(Trường THCS Tiến Thắng)/HOẠT ĐỘNG ĐỘI/
Một số hình ảnh hoạt động của đội thiếu niên tiền phong

Hoạt động của đội TNTP

Tác giả: THCS Tiến Thắng


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo