Tin tức/(Trường THCS Nhân Đạo)/HOẠT ĐỘNG ĐỘI TNTP HCM- ĐOÀN TNCS HCM/
Kết quả thi Thể dục thể thao

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA TDTT CHÀO MỪNG NGÀY 20-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

NB nam

NB nữ

NX nam

NX nữ

CN nam

CN Nữ

NC nam

NC nữ

CL nam

CL nữ

CB nam

CB nữ

CV nam

CV nữ

Tổng

TB

Xếp thứ

6a

1

2

3

4

4

3

 

 

4

 

4

3

2

4

34

3,09

7

6b

4

4

2

1

3

4

 

 

1

 

1

2

4

3

29

2,64

5

7a

2

1

1

3

2

2

 

 

3

 

2

1

1

2

20

1,82

2

7b

3

3

4

1

1

1

 

 

2

 

3

4

3

1

26

2,36

3

8a

3

2

4

4

4

4

3

2

3

2

4

4

 

 

39

3,25

8

8b

1

3

3

2

2

2

3

4

1

4

3

4

 

 

32

2,67

6

9a

2

1

2

1

1

3

2

1

2

3

1

1

 

 

20

1,67

1

9b

4

4

1

3

3

1

1

3

4

1

2

2

 

 

29

2,42

4

Tác giả: NVĐ


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo