Tin tức/(Trường THCS Đạo Lý)/LỊCH HỌC THÊM/
TKB DẠY THÊM TUẦN 32-NĂM HỌC 2017-2018
    TUẦN 32 ( 26/3- 01/4)            
Thứ  Môn      Lớp Buổi Chiều Buổi Sáng BDHSG
9A 9B 9C 8A  8B 8C 7A  7B 7C 6A  6B Khối 6,7(sáng) Khối 8(chiều)
2 (26/3) Hóa-1       V-4       Sử-1       Toán 7   Anh 8, Văn 8
3 ( 27/3 ) KTCL Ôn thi lớp 10: Toán ( Thanh, Đạt, Yến B)               T-4    
4 (28/3) KTCL Ôn thi lớp 10: Văn, Anh ( Huệ,  Đĩnh, Hằng)             V-4   Anh 6 Sinh 8, Hóa 8
5 (29/3)       T-4               Toán 6; Văn 6  Địa 8;
6 (30/3)   Hóa-1         Sử-1           Sử 8, Lý 8
7 (31/3)     Hóa-1     V-4   Sử-1       Văn 7;Anh 7  
 
CN         (01/4) Sáng                        
Chiều                        
GV Dạy Văn Đĩnh Huệ Khanh Huệ Huệ Đĩnh Cương Khanh Hà  Cương  
Toán Thanh YếnB Đạt YếnB Dương Đạt Huỳnh Châm Châm Dương Hương  
Anh Duyên Hằng Duyên Duyên Duyên Duyên Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng  
Môn 4 Bích Bích Bích       Thủy Thủy Thủy      
Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Tác giả: TNH

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...